ROY HILMAR SVENDSEN

Etatsleder Else Kristin Utne Berg forteller at de har sett flere nye ansikter på strøket de siste året som kan være resultat av trafficking.

— Det er snakk om åtte til ti forskjellige utenlandske kvinner, forteller Utne Berg.

Til forskjell fra de norske prostituerte, er som regel de utenlandske kvinnene ikke avhengige av narkotika. Utne Berg utelukker ikke at flere av de nye er i Bergen mot sin vilje.

— Inntrykket vårt er at de fleste utenlandske kvinnene driver for seg selv og på eget initiativ, men vi har også indikasjoner på at noen har halliker og er her under tvang. Men det er vanskelig å si sikkert, fordi dette er ting kvinnene er redde for å fortelle til oss, sier Utne Berg.

Hun forteller at de nye kvinnene hovedsaklig kommer fra det gamle Øst-Europa og Latin-Amerika. Det er også ventet at afrikanske jenter vil strømme ut av Oslo og til andre norske byer, men Utekontakten har foreløpig ikke registrert noen av dem her.

Hittil har ikke tilveksten av utenlandske kvinne ført til større konflikter blant de prostituerte, utover en del mistro og misforståelser basert på språkproblemer.

Utne Berg regner med at trafficking-problemet i Bergen er større enn Utekontakten i dag har oversikt over, ikke minst fordi man antar at kun en tredel av kvinnene som selger sex i Bergen, gjør dette fra gaten.

— Innemarkedet er mye mer organisert, både med leiligheter og transport til og fra, sier Utne Berg.