— Bare ved å ta disse grepene kan vi sikre velferdsnivået og en mer harmonisk samfunnsutvikling, sa Ulltveit-Moe da han talte til NHOs dresskledde generalforsamling i Oslo onsdag.

- Sterkt bekymret Han er sterkt bekymret for den avindustrialiseringen Norge har opplevd de siste årene, og påstår at offentlig forbruk og nasjonal rikdom er i ferd med å kvele norske bedrifter.

— Politikerne må få øynene opp for at norsk næringsliv undergraves, påpekte Ulltveit-Moe.

Trygdereform Han mener økt tilgang på arbeidskraft er nøkkelen til fortsatt industrivekst.

— Det er ingen steder det er mer å hente i produktivitetsgevist enn der. Nettopp dette er en av de mest interessante kampplassene i dag, understreket han.

NHO-presidenten skisserte følgende løsninger for å få flere arbeidstakere: Økt arbeidsinnvandring, et skattesystem som stimulerer til yrkesdeltakelse, reform av trygdeordningene og effektivisering av offentlig sektor.

Samtidig advarte han mot sekstimersdagen. NHO har tidligere sagt at de er sterkt kritisk til dette.

— Selv om det er blitt 800.000 flere arbeidstakere siden 1962, har vi nesten ikke hatt vekst i antall utførte timeverk, fastslo Ulltveit-Moe.

Støtte Han fikk støtte for flere av sine tanker både hos Høyre-leder Jan Petersen og Kjell Opseth, som begge besøkte forsamlingen.

— Vi må tåle å ta noen upopulære avgjørelser. Vi kan ikke hele tiden gjennomføre tiltak som utvider trygdeordningene, sa Petersen.

— Vi må i fellesskap mobilisere de som ikke arbeider i dag. Jeg er overbevist om at det er det beste å gjøre for å gjenreise økt vekst i industrien, fastslo Opseth.

FÅ OPP ØYNENE: - Politikerne må få øynene opp for at norsk næringsliv undergraves, påpekte NHO-president Jens Ulltveit-Moe. Foto: Scanpix