Meldingen fra institusjonssjef Siri Hovde ved Fyllingsdalen sykehjem er krystallklar.

— Vi kan ikke skjære mer inn på driftsutgiftene. Kuttes det mer nå, vil mange plasser gå fyken. Spesielt utsatt blir pasientene som er inne på kort tid eller rehabilitering, sier Hovde.

Ola er i faresonen

En av dem som risikerer å miste tilbudet er Ola Bogstad (66). MS-pasienten har vært innlagt på rehabiliteringsavdelingen i seks år.

— Jeg er nødt til å få hjelp. Sånn er det bare. Før kunne jeg gå med krykker. Nå går ikke det lenger. Men pleierne har det travelt. De har nesten ikke tid til noe, forteller Ola.

— Men heldigvis er du en tålmodig pasient, sier sykepleier Kersti Olsen før hun slukker lyset. Det er sengetid på Norges største kommunale sykehjem.

Ola går i turnus. Han er innlagt i seks uker og er hjemme hos konen i tre uker. Hjemme får han god hjelp av hjemmesykepleiere.

— Dersom man kutter på sykehjemsplassene, må man investere desto mer i hjemmehjelpen. Politikerne har misforstått hvis de tror man kan spare penger ved å kutte sykehjemsplasser, sier Hovde.

Nær sammenbrudd

Kuttene de siste årene har alt tatt strupetak i sykehjemmene. Det er alt kuttet ti plasser ved Fyllingsdalen sykehjem i år. Men de fleste kuttene går ut over de pleierne. Ifølge Hovde er den lave bemanningen en stor belastning for de ansatte.

— Konsekvensene blir større sykefravær og mindre kontinuitet. Faktisk er det dårlig økonomi å kutte. Sykefravær koster. Vi må ta inn flere ufaglærte og kvaliteten synker. Det gir også et dårligere tjenestetilbud, sier Hovde.

Skulle det mot formodning bli mer penger i kassen, er Hovde ikke i tvil om hvor hun ville brukt pengene.

— Jeg ville økt bemanningen tvert. Det ville ha økt livskvaliteten for de ansatte. Det gir også økt kvalitet for pasientene våre. Det bør politikerne skjønne, sier hun.

FÆRRE PLASSER: Dersom politikerne bestemmer seg for å kutte i bevilgningen til sykehjemmene, vil det bli færre plasser, slår institusjonssjef Siri Hovde ved Fyllingsdalen sykehjem fast. Her på besøk hos Ola Bogstad sammen med sykepleier Kersti Olsen.<p/>FOTO: KNUT STRAND