— Det har vært vanskelig for studenter å skulle tallfeste tapene sine. At det nå er gjort, er en kjempegod nyhet, sier organisasjonssekretær i NSU Bergen, Martin Mjøs-Haugland.

— Det er trolig mørketall her. Jeg tror mange har vært skeptisk til om de ville få noe særlig i erstatning. De har sittet på gjerdet. Studenter som er i samme situasjon som Havlin bør ta kontakt med kommunen snarest.

Mange kandidater

1500 personer ble syke da giardia-parasitten herjet i Bergen. De aller fleste av dem er potensielle erstatningssøkere.

— 90 prosent av dem som ble rammet var enten studenter, i arbeid eller begge deler, sier smittevernoverlege i Bergen, Øystein Søbstad.

— Det er ikke usannsynlig at det er flere som kan fremme lignende krav, sier han.

Totalt har ca. 320 personer fremmet krav om erstatning så langt. I 200 av disse sakene var det snakk om såpass små summer at de ble dekket av Bergen kommunes egenandel på 250.000 kroner.

De resterende kravene behandles av forsikringsselskapet Gjensidige. De langt fleste av dem gjelder mindre beløp knyttet til legebesøk, medisiner og lignende. 15-20 prosent av kravene er fra studenter som er blitt forsinket i studiene.

Kan ikke utelukke noe

For studenter som trosset en giardia-herjet kropp og slepte seg til eksamen med svake karakterer som resultat, kan det bli langt vanskeligere å få erstatning, enn for dem som ikke stilte til eksamen.

— Det må dokumenteres at de har lidd økonomisk tap på grunn av giardia, sier Fosse.

— Ingen ting kan utelukkes helt, men i et slikt tilfelle må sammenheng mellom giardia og dårlige karakterer sannsynliggjøres. I tillegg må man dokumentere en sammenheng mellom dårlige karakterer og tapt arbeidsfortjeneste. Det kan bli tøft å få erstatning på denne måten, konkluderer Fosse.

Bergen kommune er forsikret for inntil 30 millioner kroner.

— Det ser ut til å holde, hvis ikke det blir en voldsom økning nå da, sier Lars Fosse.

— Det kan jo være at er flere som henger seg på og fremmer krav nå som denne historien blir kjent.