— Det tar noe lengre tid å få seg jobb, og det henger oftest sammen med at vi mangler nettverk hjemme. Ellers er det ikke store ulemper med å studere i utlandet, sier Anders Fjelland Bentsen. Han er president i ANSA, utenlandsstudentenes interesseorganisasjon.

— Mange ønsker en jobb med internasjonalt tilsnitt, men ikke alle får brukt de internasjonale erfaringene sine i så stor grad som de ønsker, sier ANSA-presidenten.

Derimot er det mange fordeler, opplyser Fjelland Bentsen. Språklæring og kompetanse på å bo i en annen kultur er blant dem.

— Og et veldig stort studietilbud. De som vil ut kan velge akkurat det studiet man ønsker.

— Til gjengjeld viser rapporten at studenter med en hel grad fra utlandet tjener bedre enn de med tilsvarende utdanning fra Norge, sier Fjelland Bentsen.

Dessuten blir jobbmarkedet stadig mer internasjonalisert.

— Det er alltid en del arbeidsgivere som søker det som er kjent. Det er et stykke igjen å gå. Men vi ser en større og større interesse i arbeidslivet etter oss, sier Fjelland Bentsen.

Norske arbeidstakere er lite mobile i forhold til sine nordiske kolleger, ifølge ham.

— Jeg tror arbeidsgiverne får opp øynene for at de trenger folk som er villige til å jobbe i utlandet i kortere eller lengre perioder.