— Det er ikke nytt for oss at vi sender syke fanger til legevakten, for så å få dem i retur igjen. Dette er fanger som vi har vurdert som så syke at de ikke bør sitte i fengsel, sier direktør Ketil Schreiner Evjen til Bergens Tidende.

— Hvorfor tror du dette skjer?

— Det skal veldig mye til for at noen tvangsinnlegges, dersom de ikke vil det selv. Det kan heller ikke utelukkes at presset på psykiatrien påvirker terskelen for hvem som legges inn, sier Evjen.

I Bergen fengsel har det tidligere gått i bølger hvor mange fanger som sliter med helsen. Før jul i fjor var det en tung periode, det samme i sommer. Nå står vi overfor en ny høytid.

— Det er mulig at ferie og høytid virker inn på de innsatte. Samtidig har vi færre ansatte i disse periodene, sier Evjen.

Han mener at utviklingen har gått i negativ retning. Tallet på syke fanger, og som ideelt sett burde ha et annet tilbud enn fengsel, er blitt flere.

— Undrer du deg over hva som er grensen for hvem som er syke nok til å bli lagt inn?

— Ja, det må jeg si. Hos oss merker vi problemet mer og mer. Derfor har vi også økt fokus på helse, sier direktøren.