OLAV GARVIK

KRISTER HOAAS

Det er andre året på rad at samferdselsminister Torild Skogsholm (V) belønner storbyer som viser vilje til å få innbyggerne til å reise kollektivt. I 2004 fikk Bergen 17 millioner, og fredag kunne hun gi byen 25 millioner kroner. Men byrådet hadde søkt om 35 millioner.

— Dette er gledelig, for nå kan vi opprettholde takstfrys, jobbe for hyppigere avganger på de mest populære rutene og bedre tilbudet på enkelte arbeids- og skoleruter, sier Lisbeth Iversen til Bergens Tidende.

Hun mener det er en helhetstenkning fra kommunens side som har resultert i at Bergen får en så pass stor pott av en samlet pakke på 115 millioner kroner.

- Belønning ingen selvfølge

— Antallet som reiser kollektivt i Bergen har økt med to prosent på årsbasis, mens økningen i biltrafikken er på én prosent, så det går rette veien, sier statsråd Torild Skogsholm i en kommentar til Bergens Tidende.

— Er det storbyer som er flinkere enn Bergen?

— Ja. Både Kristiansand og Stavanger-Nord-Jæren har hatt en imponerende sterk vekst i kollektivtrafikanter. Her er det snakk om 10-15 prosent vekst.

Skogsholm understreker at det ikke er noen automatikk i disse bevilgningene. Ingen av byene må ta bestemte summer for gitt, og det er uheldig dersom store selskaper som for eksempel Gaia kalkulerer beløpet inn i budsjettet.

— Er takstfrys det mest effektive for å øke antall reisende?

— Jeg ser at flere byer, bl.a. Bergen, understreker det. Jeg tror at kombinasjonen av takstfrys, god hyppighet og fremkommelighet er avgjørende for å trekke til seg flere kollektivtrafikanter, sier Skogsholm.

Flere tiltak i Bergen

Lisbeth Iversen lover ytterligere kollektivsatsing, og nevner bl.a. kollektivstrategimeldingen som kommer i løpet av våren.

— Vi har bl.a. opprettet et mobilitetskontor. Det skal jobbe frem en strategi for hvordan vi skal gjøre det mer attraktivt å få arbeidstakere på for eksempel Kokstad til å reise mer kollektivt, sier hun.