• Gaia-direktøren tenker for enkelt. Det er ikke plass i sentrum til bussavganger hvert femte minutt.

Det sier Arbeiderpartiets talsmann i samferdselssaker i fylkespolitikken, Arne Jakobsen .I gårsdagens BT påsto Gaia-direktør Arne Buanes at bussavganger hvert 5. minutt ville få folk til velge buss i stedet for bil. Jakobsen mener derimot at flere busser bare vil føre til lengre køer og større trafikk.— Folk må oppdras til å ta bussen. Det er ikke nok å tilføre Gaia store tilskudd slik at bussene kan gå hvert femte minutt. Det må flere tiltak til, sier Ap-politikeren. Dette er Jakobsens oppskrift for et godt kollektivtilbud i Bergen:* Avganger hvert 10. minutt.* 100 kroner billigere månedskort * Bussfiler på alle innfarts-årene.- Med et årlig tilskudd fra staten på 30 millioner kroner bør mye kunne rettes opp, mener Ap-veteranen.Stortinget har gitt Bergen en ekstrabevilgning på 20 millioner kroner til styrking av kollektivtilbudet.- Pengene bør nyttes til å styrke busstilbudet mot sør. Der er køene lengst, sier Jakobsen.