— Jeg tror det ville bidratt til å få mer åpenhet mellom ulike religiøse trossamfunn, hvis mer av aktivitetene til trossamfunnene hadde pågåttt i det fri, sier Anders Skoglund, som er leder for Venstres bystyregruppe.

Han synes derfor det er en god idé å arrangere fredagsbønn på Torgallmenningen, slik Ap-politiker og medlem av menigheten i Bergen moské, Jerad Abdelmajid tok til orde for i dagens BA.

— Vi vet jo at det dessverre er en del fordommer mot muslimer. For å få bukt med disse fordommene, som jeg for en stor del tror skyldes uvitenhet, tror jeg det ville vært positivt med mer åpenhet, sier Skoglund til bt.no.

- Andre bør også be utendørs

Men han vil ikke stoppe med det. Også andre trossamfunn bør komme seg ut i det offentlige rom, mener Skoglund.

— Derfor mener jeg at kommunen bør sende en henvendelse til trossamfunnene, der man inviterer til å gjennomføre religiøse handlinger i det fri, både bønnemøter, gudstjenester og seremonier. Kommunen bør kanskje samtidig foreslå steder der dette kan foregå. Slik kan vi bidra til å bryte ned fordommer, sier Skoglund.

Han tror mange bergensere ville sette pris på et slikt tiltak.

— Jeg tror mange ville synes det var fascinerende og interessant. Og jeg antar at også trossamfunnene er interessert i å få mer åpenhet og økt forståelse rundt det de driver med. Derfor kommer jeg til å ta dette opp i bystyret, sier Skoglund.

- Må få sted å være

Selv om Skoglund gjerne ser muslimene fra Bergen moské i fredagsbønn på Torgallmenningen, understreker han at bakgrunnen for utspillet fra muslimene i dagens BA er alt annet enn positiv.

— Det er klart de må ha et sted å være. Dette er et av byens største trossamfunn, og her må en lokaliseringsløsning på plass så raskt som mulig. Det har jeg tro på at byråd Henning Warloe får til, i dialog med moskeens medlemmer, sier Skoglund.

Byråd Henning Warloe vil foreløpig ikke si noe om en løsning på moské-problemet er nær forestående.

— Det eneste jeg kan si, er at vi skal ha et møte med moskeens ledelse like etter vinterferien. Vi kommer helt sikkert frem til en løsning, sier en ferierende byråd.

IKKE FERDIG: Bergen moské skal flytte hit, til Jekteviken. Men økonomi- og byggeproblemer gjør at de ikke vet når flyttingen kan skje.
SKAL HA MØTE: Byråd Henning Warloe skal møte moskeens ledelse etter vinterferien.
KNUT STRAND
BRANNFARLIG: Moskeen i Nøstegaten oppfyller ikke kravene i brannforskriftene, og kommunen har bedt menigheten om å forlate lokalene før 1. april.
VIL HA UTE-BØNN: Leder for Venstres bystyregruppe, Anders Skoglund (foran), mener alle trossamfunn bør legge noen aktiviteter til det offentlige rom. Her sammen med Trygve Birkeland (KrF).