— Vi har ingen tall over hvor mange barn som er blitt skadet av at mødrene har misbrukt narkotika eller beroligende midler i svangerskapet. Men vi vet at de er mange, sier spesialpsykolog ved Barneklinikken i Bergen, Sidsel Bruarøy til BT. Alkoholmisbruk i svangerskapet er den vanligste årsaken til at barn blir født med psykisk utviklingshemming i Norge. Men ufødte barn kan ha et tøft liv i vente også når mødrene har misbrukt narkotiske stoffer eller beroligende midler i svangerskapet. Dette kom frem på seminaret «Jenter ruser seg» før helgen, arrangert av Det Hvite Bånd i forbindelse med Narkotika-uka i Bergen

Blandingsmisbruk farligst

Her i landet fødes cirka 60 FAS-barn årlig. Av disse kommer seks til verden i Hordaland. FAS står for Føtalt Alkohol Syndrom, og innebærer at barnet blir født med skader i sentralnervesystemet, og permanent, organisk hjerneskade.

Barn med FAE ý Føtal Alkohol Effekt ý fødes to til tre ganger oftere enn FAS-barn. Hos dem er skadene mindre, og ofte vanskeligere å oppdage. Særlig hvis den gravide har brukt flere rusmidler samtidig, kan følgene bli fatale.

— Blandingsmisbruk er mest skadelig, og mest vanlig blant mødrene. For eksempel hvis den gravide drikker alkohol, og tar angstdempende piller samtidig, forklarer Bruarøy.

Tror tallet kommer til å øke

At fagfolk ikke er godt nok trenet til å oppdage om noe er galt, gjør det vanskelig å kartlegge alle tilfellene.

— Ikke alle leger og jordmødre er sensitive nok til å vurdere disse barna. Stort sett vet ikke medisinsk personell nok om hvordan de skal fange opp disse barna, hevder Bruarøy, som tror tallet på nyfødde med russkader kommer til øke fremover.

— Å bruke alkohol er blitt mer og mer vanlig blant kvinner, og de er yngre og yngre når de begynner å drikke. Dess lenger misbruk, desto større skader.

Bruarøy understreker:

— Dette betyr ikke at alle barn med problem i startfasen har en mor som har misbrukt et eller annet. Det kan være mange andre grunner. At alle mødre elsker sine barn, vet vi, og ingen ønsker å påføre dem skade.