— Enevald Flåten har sagt mye rart opp gjennom årene! sier Skjælaaen.

Han reagerte med undring da han onsdag leste BT-intervjuet med pastor Flåten som advarte mot en rødgrønn regjering fordi kristne verdier i så fall vil få trangere kår.

— Skal vi ha Frp med i regjeringen, vil det binde oss til en sterkere høyrepolitikk, og det vil ikke våre velgere finne seg i, sier KrFs nestleder og miljøvernminister Knut Arild Hareide.

— Jeg håper at jeg kan få anledning til å skolere ham litt på møtet hos Levende Ord i neste uke, for det viser seg at han har ikke peiling når han uttaler seg om det Frp og andre partier står for, sier Rune Skjælaaen som denne perioden har representert Hordaland Sp på Stortinget. I det sivile er han sykehusprest på Diakonissehjemmets Sykehus på Haraldsplass.

Heller ikke representanter for Arbeiderpartiet og SV kjenner seg igjen i Enevald Flåtens påstander og analyse.

- Sære hjertesaker

— Jeg synes rett og slett at kritikken er urimelig, for den rammer også mitt parti, men han skal vite at Senterpartiet er solid plantet i sentrum av norsk politikk, som et verdikonservativt parti. Vi sier for eksempel nei til å forandre bioteknologiloven i liberal retning, og vi sier ja til kontantstøtten. Dessuten støtter vi friskolene og går imot å endre abortloven i liberal lei. Flåten skal vite at Senterpartiet slett ikke akter å la SV få det avgjørende ord i disse sakene, sier Skjælaaen.

— Hvordan kan du hevde at han ikke har satt seg inn i Frp-programmet?

— Det sier seg selv når vi vet at partiet bl.a. vil fjerne pornosladden i fjernsynet, ha en liberal bioteknologilov, ha billigere brennevin og at liberale holdninger skal prege så å si alle verdispørsmål. Nei, Flåten kan umulig vite hva Frp står for, og i beste fall er han veldig inkonsekvent.

— Kvier du deg til å møte Flåten og hans folk?

— På ingen måte. Mitt parti har neppe så mange sympatisører i det miljøet. Jeg var der for fire år siden, og reagerte på at det er rendyrket individualisme og noen sære hjertesaker som er avgjørende for hvilket parti disse folkene gir stemmen til, sier Skjælaaen.

- Styggeste personangrep

Knut Arild Hareide peker på sin side på at det i svært mange saker er så stor uenighet mellom Frp og KrF at det ikke er grunnlag for noe regjeringssamarbeid. Det gjelder både innen bistandspolitikken, miljøspørsmål, alkoholpolitikk og en rekke andre verdispørsmål.

— Enevald Flåten glemmer dessuten i sin analyse at Carl I. Hagen ofte er svært uberegnelig. Senest i vår lovte han å unngå å snakke nedsettende om andre politikere, men en stund etterpå presterte han det styggeste personangrep på svært lang tid.

Derfor er det ingen tvil om at en stemme til Carl I. Hagen er det samme som å hjelpe Jens Stoltenberg til makten, sier Hareide.

- Rå høyrepolitikk

Per Rune Henriksen, som både er leder i Hordaland Ap og stortingskandidat, fremholder at «de fleste forbinder jo kristne verdier først og fremst med ordet nestekjærlighet, og i så måte har dagens regjering lite å skryte av - særlig når vi vet at fattigdommen i Norge har økt med 25 prosent i disse fire årene. En viktig årsak er at regjeringen har skåret ned på en rekke offentlige støtteordninger, med god hjelp nettopp fra Frp».

— Enevald Flåten prøver å erobre «kristne verdier» ved å gi dem et innhold som rett og slett er rå høyrepolitikk, tilføyer Henriksen.

Vil si sin hjertens mening

— Jeg skjønner godt at pastoren er imot en rødgrønn regjering, for i SV er vi uenig med ham i alle de viktige standpunkter han inntar, sier stortingsrepresentant Audun Lysbakken som også skal delta på møtet hos Levende Ord.

SV-politikeren tilføyer at han reagerer sterkt på at Flåten tar alle kristne til inntekt for det han selv står for. SV er for eksempel et av de partier som har flest kristne velgere, ifølge valgundersøkelser.

— Enevald Flåten står for en intolerant politikk som sprer mye frykt, bl.a. i forhold til homofiles rettigheter, sier Lysbakken.

— Hvorfor vil du da bruke tid på et slikt arrangement?

— Jeg drar dit for å si min hjertens mening om både det ene og det andre!