Da BT traff Carl Erik Seim i går var han oppgitt etter at statsautorisert revisor, Bjørn Erik Flakne, gjennom sin advokat benekter realiteten i det partnerskapet de inngikk ved inngangen til 2002, og som varte frem til inngangen av 2004. Som statsautorisert revisor er hans profesjon å kontrollere at spilleregler følges.

— Bjørn Erik Flakne og jeg var partnere og etterlevde, etter min oppfatning, fullt ut den inngåtte avtale om felles forretningsvirksomhet fra den ble inngått årsskiftet 2001 til 2002 og i to år fremover.

— Hvorfor har du ikke sagt dette før?

— Når jeg ikke har snakket om dette før, så er det fordi jeg ikke har hatt noe ønske om å trekke flest mulig inn i saken, men har hatt tillit til at partnerne selv vil fortelle om sin egen rolle. Jeg mener at vi handlet forsvarlig i den situasjonen vi var i, når mange ting ble gjort i 2002 og 2003. Vi hadde ikke noe å skamme oss over da.

— Var Flakne aktivt med?

Sentral medspiller

— Som basis for handlinger hadde jeg nettverket rundt meg, som selvsagt hjalp med å kvalitetssikre de løsninger som ble valgt. Med den avtalen jeg hadde med Bjørn Erik Flakne var det innlysende at han var en sentral medspiller. Som statsautorisert revisor kjente han alle regler, og jeg hadde tillit til at løsningene vi gikk for var forsvarlige da de ble valgt.

— Bergens Tidende har andre som forteller at dere hadde et svært nært samarbeide - er det riktig?

— Ja, det er riktig. Vi hadde ofte møter og samtaler når sakene sto på som verst. Jeg anser Bjørn Erik Flakne som en god venn og vi har fortsatt et godt - og etter min mening - tillitsfullt forhold. Og jeg forstår ikke hvorfor han ikke vil stå frem å forklare bakgrunnen og omstendighetene rundt de disposisjoner vi foretok sammen den gang. Slik situasjonen var, da de ble foretatt, mener jeg fortsatt at de ut fra min kunnskap ikke var gale. Men, det er klart jeg støttet meg til hans faglige kompetanse. En kompetanse jeg har stor respekt for, sier Carl Fredrik Seim.

— Men avtalen ble kansellert?

Varte i to år

— Det var i årsskiftet til 2004. Vi gjennomgikk de gjenværende verdiene. Ved å terminere avtalen hadde jeg fortsatt Parken Eiendom, som jeg på det tidspunktet mente hadde en verdi på 15 millioner, og Bjørn Erik Flakne beholdt sitt Solberg & Flakne. Dette var en fair sak, og jeg har alltid oppfattet forholdet mellom oss som ryddig og godt.

— Er du skuffet over andre i kretsen rundt deg?

— Ikke her i Bergen. Jeg føler at de andre som har vært mine støttespillere fortsatt er der og står for det vi har gjort sammen.

— Men, Tor Arne Uppstrøm?

Uppstrøm bagatelliserer

— Det gjenstår å se hva han sier når vi skal i retten sammen, men jeg legger ikke skjul på at jeg føler at også han prøver å bagatellisere sin rolle. Jeg trodde jo at han ville tilbakebetale pengene som var lånt ut til Paleumsystemert, og stå for de avtaler som var inngått. Det var jo forutsetningen for disposisjoner Flakne og jeg anså som helt midlertidige.

— Er du skuffet over at rettssaken først kommer opp neste høst?

— Det er klart. Det er en utrolig belastning å gå og vente. I tillegg frykter jeg selvsagt at mange av dem som har vært innblandet i saken skal glemme realitetene slik de var. Jeg har kun et ønske, og det er at sannheten kommer frem, sier Carl Fredrik Seim.

Han er fortsatt sykemeldt, men håper å komme i aktivitet igjen i løpet av høsten. Nå er det konen som har måttet tre til som hovedforsørger for familien.