— Selskapet ville sikre at de hadde nok mannskap frem til båten ble solgt, sier Dan Petter Ludvigsen.

I går fikk servitøren vite at han ikke lenger har jobb, uten å ha hørt et kvekk fra arbeidsgiveren.

— Allerede i forrige uke fikk vi beskjed om å merke utstyr og telle varer, så dette må de ha visst lenge, sier Ludvigsen.

Under øsende regnvær har tre sjømenn samlet seg i LogeHaven og alle er enige om hva som er skjedd:

— De har holdt oss for narr for å sikre driften. Ellers hadde folk sluttet tidligere, og de hadde tapt mye penger, sier Johan Thommesen.

- Straffer de lojale

Usikkerheten om fremtiden til arbeidsplassene har lenge skapt uro blant de ansatte på «Fjord Norway».

— Mange har skaffet ny jobb, så det er de mest trofaste og lojale, de som har stått på til «the bitter end» som nå har fått fyken, sier Thommesen.

Nyheten om oppsigelsen fikk han gjennom tekst-tv. Budskapet er ennå ikke gått helt opp for ham.

— Det vil nok ta noen dager før jeg innser at jeg står på gaten og er arbeidsledig.

Fjord Line sendte utpå dagen i går ut en tekstmelding om et allmannamøte som arrangeres i dag.

— Vi får nok en konvolutt med oppsigelsen og lykkønskninger fra selskapet, tror Thommesen.

Noen sluttpakke kan ikke sjøfolkene tenke seg det vil bli snakk om.

— Oppsigelsestiden for dem som har vært ansatt i mindre enn fem år er bare en måned. Resten av oss får lete etter ny jobb frem til november, sier Eyolf Doksæther.

Vanskelig å finne jobb

Selv om arbeidsmarkedet for sjøfolk er godt kan det bli en utfordring å finne nye oppdrag for alle.

— Mange av oss har lik bakgrunn og skal knive om de samme jobbene i Bergen, sier Ludvigsen.

Særlig utsatt er de ansatte med utdannelse fra hotell, bar og restaurantbransjen.

— Vi har tjent godt og bygd opp et liv rundt inntekten, med huslån, hjem og barn, sier Thommesen.

På land må de fleste regne med å redusere inntekten, og konkurrere med yngre arbeidstakere.

— Her i byen bruker de mest studenter for å dekke opp behovet i helgene. Hvem vil ansette en sjømann på førti år som servitør på en restaurant? spør Thommesen.

Mariann Dybdahl