• Når de huser en gjeng med fiskeskurker må de tåle at noen melder fra, sier Kurt Oddekalv.

MIljøkrigeren stilte i går med skrumaskin, bannere og magasiner som rettet oppmerksomheten mot luseplager og pelletssprengt oppdrettslaks under verdens største sjømatkonferanse North Atlantic Seafood Forum. Forrige gang tømte den omstridte miljøforkjemperen et lass med fisk foran inngangen til en annen fiskekonferanse.

Bare papirarbeid

— Jeg er nesten flau over meg selv. Vi har vel tapt oss. Nå driver vi jo bare papirarbeid, ler Oddekalv mens sikkerhetsfolkene forsøker å forhindre at inngangen sperres og at bannere henges opp uten tillatelse.

- Hva er budskapet?

— Vårt mål er å få oppdrettsnæringen inn i lukkede anlegg. Det vil føre til at luseproblemet forsvinner, avfallet samles opp og viilfisken i området påvirkes ikke av slike installasjoner. Næringen er på veg allerede. I andre land har de kommet lengre. Nå må de norske oppdretterne skjønne at fremtiden ligger i lukkede anlegg. Ellers vil andre nasjoner overta.

- Trykke på

Mer papir enn aksjoner til tross, Oddekalv mener også mindre fysiske aksjonsformer gir resultater.

— Det virker å drive press. Allerede om et par år tror jeg oppdrettsnæringen vil starte overgang til lukkede anlegg. For oss handler det bare om å trykke på slik at det skjer fortest mulig, sier Kurt Oddekalv.