• Den døde fisken i Ikea-elven har trolig en naturlig forklaring, konkluderer rapport.

Bt.no meldte for en uke siden at en mengde død småfisk ble funnet i elven bak Ikea sitt nye bygg i Åsane. En melder observerte over 100 døde fisk øverst i det nye elveløpet rundt på Nyborg. Han fortalte at det så ut som om de hadde «rømt» fra Banntjørna like oppom.

Jon Olav Isdahl i fylkesmannens miljøavdeling kalte fiskedøden et mysterium.

— Akutt giftvirkning

Nå har firmaet Rådgivende Biologer forsøkt å finne årsaken til fiskedøden.

Rapporten konkluderer med følgende:

  • Det er ikke skjedd noe langs innløpselven til Banntjørn.
  • Det er påvist omfattende fiskedød på hele den øvre strekningen av det nye elveløpet rundt IKEA, men ikke nederst i denne elvestrengen
  • Noe har gitt akutt giftvirkning helt øverst på den nye elvestrekningen. Giftvirkningen har avtatt nedover, uten at det er skjedd noen fortynning av betydning nedover.
  • Det er sannsynlig at årsaken har ligget i Banntjørn, og har en naturlig forklaring.

Hydrogensulfid

— Trolig er fisken død av naturlige årsaker. Noe har skjedd i dammen Banntjørn. Det har skapt akutt giftighet og drept fisken. Trolig skyldes dette at det er skapt hydrogensulfid i på bunnen av dammen i sommer, sier daglig leder Geir Helge Johnsen i Rådgivende biologer til bt.no.

Lokalkjente skal ha fortalt at slik fiskedød også var observert tidligere, noe som ikke vil være unaturlig med en slik forklaring.

Det var samme gassen som skapte luktproblemene i Sælenvatnet i Fyllingsdalen.

I rapporten står det: «Hydrogensulfid er akutt giftig, samtidig som sulfiden oksyderes til sulfat når det utsettes for vannmasser med god tilgang på oksygen. Dette kan forklare at giftvirkningen synes å være begrenset til de helt øvre strekningene av elven, noe som ikke ville vært tilfellet dersom det var et annet giftstoff som hadde skyllet nedover elven.»

Engasjert av Ikea

— Utelukker dere at fiskedøden skyldes utslipp fra Ikea?

— Ja, dette har skjedd lengre oppe i elven.

- Dere er jo selv engasjert av Ikea?

— Ja, vi har ansvaret for miljøovervåkingen for Ikea. Det har vi hatt før utbyggingen og nå under utbyggingen, men det påvirker ikke den faglige vurderingen vi gjør av forholdene. Vi er helt uavhengige, sier Geir Helge Johnsen.

SJEKKER: Steinar Kålås sjekker den nye elven nord for IKEA opp mot utløp Banntjørn.
RÅDGIVENDE BIOLOGER AS