Klinikksjef ved nevroklinikken, Haldor Slettebø, vitnet i dag i saken mot legen (30) som skal ha skrudd en skrue 2,5 centimeter inn i hjernen til Mona Fjellstad (30) 18. september 2003. I retten ramset Slettebø opp en rekke grove feil som ble gjort i behandlingen av Fjellstad. Feil som kunne hindret at Fjellstad fikk varige mén som epilepsi, encefalopati og øresus. Lidelsene er årsak til at Fjellstad i dag er 50 prosent ufør.

– Det ble gjort en rekke feil før 18. september, og det ble gjort én feil etter 18. september. Det som skjedde 18. september var en svært liten del av det, sa Slettebø i retten.

— Var allerede i hjernen

Han mener skruen som gikk 2,5 centimeter inn i hjernen, allerede var gått gjennom hjerneskallen da 30-åringen kontrollerte Fjellstad.

I tillegg viste han ct-bilder av hjernen, som viste at det allerede en bensplint inne i hjernen 18. september. Det betyr at det har vært en annet brudd på hodeskallen tidligere. Etter at skruen som hadde gått 2,5 centimeter inn i hjernen var fjernet, gikk også den nye skruen inn i hjernen. I tillegg hadde en skrue gått gjennom hjerneskallen på venstre side. Til sammen har altså fire skruer gått gjennom hjerneskallen, noe som ifølge den tiltalte legen er en komplikasjon som skjer i én prosent av tilfellene.

Syv alvorlige feil

Til sammen listet Slettebø opp syv alvorlige feil som ble gjort ved nevrokirurgisk avdeling:

Feil nr. 1: Ringen som blir montert rundt hodet, og festet med skruer inntil kraniet, var feilplassert.

I stedet for at de bakre skruene ble festet der kraniet er 7-8 millimeter tykt, ble de festet et sted hvor kraniet er 3-4 millimeter tykt. Dette gjorde at risikoen for at skruene kunne gå gjennom hjerneskallen var større, i tillegg til at trykket og vinkelen i forhold til de to fremre skruene ble feil.

Feil nr. 2: Det ble gjort minst tre justeringer av stillingen på halovesten, noe som resulterte i overstrekk av nakken.

- Gikk en uke for lenge

Feil nr. 3: Da en av skruene løsnet, gikk det en uke før den ble skiftet. Ifølge Slettebø burde dette skjedd med en gang.

– Da må en mistenke at skruen har perforert beinet, sa Slettebø i retten.

Feil nr. 4: Da ringen rundt hodet løsnet 7. september, var det ingen som spurte hvorfor. Slettebø mener at det høyst sannsynlig skyldes at en av skruene har gått gjennom hjerneskallen, men dette ble ikke sjekket.

Feil nr. 5: Da ringen ble satt på igjen, ble den igjen alvorlig feilplassert.

– Det er viktig å få frem at dette er en grovt feilplassert ring, den var nærmere fire centimeter for langt fremme på hodet, sa Slettebø.

- Eksepsjonelt

Alle disse feilene skjedde før den 30 år gamle legen tok imot Fjellstad 18. september. Før dette hadde 30-åringen vært involvert i behandlingen av Fjellstad, men to overleger var ifølge Slettebø ansvarlige. Tiltalen mot 30-åringen går kun på det som skjedde 18. september.

– Det er overveiende sannsynlig at skruen sto i hjernen allerede før denne kontrollen, sa Slettebø i retten.

En av grunnene til dette er at Fjellstad bare fire dager etter kontrollen, fikk en hjernebyll, en såkalt abscess. Byllen kom som følge av bakterier etter at skruen kom inn i hjernen.

– Utvikling av en abscess på bare fire dager er eksepsjonelt og har ikke vært rapportert før, sa Slettebø.

Han henviste til en studie som viste at det tok mellom åtte og 35 dager å utvikle en abscess. Infeksjonslege Sjursen på Haukeland mener også at infeksjonen må ha startet minst to dager før 18. september.

Kritiserte 30-åringen

Slettebø mener imidlertid at 30-åringen kan kritiseres for den sjette feilen som ble gjort.

Feil nr. 6: Den bakre skruen (som kom 2,5 centimeter inn i hjernen) ble skrudd inn, selv om den ikke møtte motstand.

Feil nr. 7: Inadekvat antibiotikabehandling i seks dager.

- Kunne unngått operasjon

Etter at det ble påvist at Mona Fjellstad sannsynligvis hadde en abscess, gikk det seks dager før hun fikk antibiotikabehandling. Det måtte derfor operasjon til for å fjerne byllen.

– Hun kunne klart seg uten operasjon, om antibiotikabehandlingen ble startet med en gang, sa Slettebø.

Han mener også at de alvorlige ettervirkningene av byllen, kunne vært unngått om Fjellstad hadde fått skikkelig antibiotikabehandling.

- Feil behandling

– Hun fikk dårlig behandling, feil behandling rett og slett, sa Slettebø.

Statens helsetilsyn har konkludert med at det skjedde brudd på helsepersonellovgivningen i behandlingen av Fjellstad.

– Vi mener at nevrokirurgisk avdeling har organisert sin virksomhet i strid med helselovgivningen, men vi mener ikke at det som har skjedd er så avvikende at det måtte straffeforfølges, sier fagsjef i Statens helsetilsyn, Jostein Vist.

Kritikken fra helsetilsynet går i hovedsak på at 30-åringen ikke var autorisert lege da han kontrollerte Mona Fjellstad.

– I dette systemet ble han satt til å utføre oppgaver han ikke kompetent til, sier Vist.

Slettebø vil foreløpig ikke gi noen karakteristikk av behandlingen Mona Fjellstad fikk ved nevrokirurgisk avdeling. Han vil heller ikke kommentere hvilke tiltak som vil bli gjort ved avdelingen, før etter rettssaken mot 30-åringen er over.

RAMSET OPP: Klinikksjef ved nevroklinikken Haldor Slettebø ramset opp en rekke grove feil som ble gjort i behandlingen av Mona Fjellstad i retten i dag.
HEIDI RYSTE (mms)
HEIDI TORKILDSON RYSTE (sms)