— Hun har opplyst oss om svaret på smitteprøven i dag, sier politiadvokat Harald Bilberg.

Av kvinnene politiet så langt har snakket med i saken, er det denne fjerde kvinnen som først skal ha hatt kontakt med 31-åringen.

— Kvinnen mener selv det var i 2007 eller 2008, sier Bilberg.

Les også: HIV-smittet tre kvinner

Dermed mistenker politiet at den fengslede 31-åringen kan ha smittet minst fire kvinner med HIV. Og etterforskningen stopper ikke der: Det er fortsatt kvinner politiet ønsker kontakt med, blant annet for å få dem smittesjekket.

— Vi er ute etter to kvinner til, én i Sverige og én i Italia. Ut fra opplysninger fra avhørene i sakene frykter vi at også disse to kan være HIV-smittet av siktede, sier Bilberg.

- Men hvorfor mistenker dere at det er 31-åringen som er smittebærer?

— Vi har sånn sett kun bevis for at han er HIV-smittet i dag. Vi noterer oss likevel at mange av kvinnene han har hatt et forhold til, er blitt HIV-positive. Nå må vi fortsette å samle opplysninger i saken og få dem lagt frem for medisinsk sakkyndige. Håpet er at ekspertene kan si noe om det er mannens smitte som er overført. Vi kan i hvert fall med sikkerhet si at det er mye større sannsynlighet for at en mann overfører HIV-smitte, enn at en kvinne gjør det.

31-åringen ble onsdag før påskehelgen varetektsfengslet for fire nye uker, men anket avgjørelsen. I anken blir det blant annet pekt på at 31-åringen har trodd at han har vært frisk, blant annet basert på en nøye helsekontroll da han kom til Norge i 2006. Mannen er opprinnelig fra et afrikansk land og kom til Norge fra Italia. 31-åringen trodde at helsekontrollen også omfattet HIV-smitte.

Forsvareren til 31-åringen peker på at HIV-smitte hos ham først er fastslått etter en test som ble tatt i mars i år. Advokaten mener også det er sannsynlig at 31-åringen må ha blitt smittet etter høsten 2008.

I dag ble anken forkastet av Gulating lagmannsrett.