• De målene som er på Festplassen nå, har vært der hele tiden, opplyser Kjell Rikstad, avdelingssjef ved Teknisk avdeling, Bergen Parkeringsselskap. De gamle parkeringsstripene blir bare frisket opp innimellom.

Ifølge avdelingssjefen finnes det ingen regler eller standardmål for hvor bred en parkeringsplass bør være.

– Men det sier seg selv at plassen bør være noe bredere enn bilen, slik at man kommer seg ut på en komfortabel måte, sier Rikstad. Og opplyser videre at rundt 2,40 meter er et fornuftig mål.

– Er det trangt mellom rekkene, bør plassen gjerne være 2,50 meter. Dersom det er lett å komme til, holder det med 2,30, slik som på Bystasjonen, der plassene står skrått, sier Kjell Rikstad.

Men enkelte av (de bene) parkeringsplassene på Festplassen er altså smalere enn to meter ¿

– Det ville være en stor prosess å gjøre noe med oppmerkingen. Dessuten har dette med økonomi å gjøre også, sier avdelingssjefen og legger til at parkeringsselskapet ikke har mottatt klager fra brukerne. Og at de 237 plassene på Festplassen stort sett er fulle hver dag.