• Det eksisterer ikke et tak på antall parkeringsplasser i Bergen Sentrum, sier Kjersti Toppe, gruppeleder i Senterpartiet i Bergen.

Toppe sier dette som en reaksjon på BTs artikkel fredag om parkeringssituasjonen i Bergen sentrum i årene som kommer.

— I sist valgperiode kom byrådet med forslag om et tak på 5500 offentlige parkeringsplasser i Bergen sentrum. Saken ble utsatt til det nye bystyrets første møte, og der falt saken, sier Toppe.

Byrådet foreslo i mai 2003 at det ikke skulle være mer enn 5500 offentlig tilgjengelige parkeringsplasser i sentrum. Byrådet skulle avgjøre denne saken, men forslaget gikk altså ikke gjennom.

— Det var sagt fra fagavdelingen at det ville være dumt å sette et absolutt tak samtidig som det jobbes med flere nye bolig- og næringsprosjekter. Alle utbyggere er pliktige til å ha et visst antall parkeringsplasser, sier byråd for byutvikling Lisbeth Iversen (KrF).

Mangler oversikt

— Men vi jobber med dette parallelt med kommunedelplanen. Vi jobber også med å finne ut nøyaktig hvor mange parkeringsplasser som har forsvunnet fra Bergen sentrum de siste årene. I tillegg til de offentlige har en del private plasser forsvunnet, og disse har vi ikke helt oversikt over ennå, s sier Iversen til BT.

Hvor mange plasser som vil forsvinne som følge av at Klostergarasjen er åpnet, ønsker ikke Iversen å si noe om før saken er behandlet i byrådet 11.august.

Kjersti Toppe sier Senterpartiet mener det bør være en grense for hvor mange parkeringsplasser som kan opprettes i sentrum, og synes 5500 er et greit antall.

— Vi var enige i det den gang, og står for det i dag. Vi kan være med på både Klostergarasjen og andre nye anlegg så lenge det blir balanse og ikke opprettes flere og flere nye parkeringsplasser, sier gruppelederen.

— Et bedre utbygget kollektivtilbud gjør at det behovet for parkeringsplasser i sentrum minker, legger hun til.

Bytter inn

— Vi har en innbytteordning, for eksempel ble andre parkeringsplasser inndratt da Strønen fikk åpne sitt anlegg ved Jonsvollkvartalet, sier Venstres gruppeleder Anders Skoglund til BT.

Han mener byrådet jobber ut ifra et parkeringstak.

— For å få penger fra samferdselsdepartementet til kollektivtrafikk må tallet på parkeringsplasser holdes nede, og det jobber byrådet etter, sier han.