• Brukerne må bli flinkere til selv å skaffe opplysninger og dokumentasjon til sin egen søknad, mener trygdesjef Elin Mortensen (bildet) ved Bergen Trygdekontor Sentrum.

MAGNUS VOLLSET magnus.vollset@bt.noHun tror det kan få behandlingstiden ned. Resultatene fra Brukerundersøkelsen 2000 viser at brukerne av trygdekontoret er minst fornøyde med saksbehandlingstiden.— Jeg tror det er lurt å gjøre folk delaktige i sin egen saksbehandling. Det er tross alt deres liv. Det vil effektivisere arbeidet vårt, sier Mortensen og henter frem interne spørreundersøkelser om hvor fornøyde trygdebrukerne er.De viser at flertallet er godt fornøyd med tjenestene og servicen som tilbys.- De to største problemene hos oss er lang ventetid på telefonen og saksbehandlingstiden. Det er noe vi må ta tak i, sier Mortensen.Noe av forklaringen er høyt sykefravær. Ved Bergen Trygdekontor Sentrum, som er det største kontoret i Hordaland, var sykefraværet i fjor hele ti prosent.- Får vi sykefraværet ned, vil behandlingstiden gå ned. Da vil det også bli kortere ventetid på telefonen, fordi færre vil ringe for å spørre om når saken deres blir ferdig, sier Mortensen.