Tirsdag ble det kjent at Bergen kommune har anmeldt nok en ansatt i underslagssaken som har vært under opprulling siden oktober i år.

Dermed utvides saken fra å dreie seg om en personlig tragedie til noe som kan involvere flere i samme avdeling.

Fikk 100.000 kroner

Ved gjennomgang av bankkonti som den første anmeldte har disponert, skal det være avdekket overføringer på i overkant av 100.000 kroner til personen som i går ble anmeldt av kommunen. De to har jobbet tett sammen i mange år.

BT har vært i kontakt med mannen som er anmeldt for medvirkning til underslag.

— Jeg har ingen kommentar til dette. Jeg har ikke hørt noe om suspensjon og går på jobb som vanlig, sier mannen.

I slutten av oktober ble det kjent at en betrodd mellomleder i Bergen kommune har underslått millioner av kommunens penger over en tiårsperiode. Mannen skal blant annet ha sendt fakturaer på vegne av kommunen, men tatt pengene selv.

Avdekket etter gransking

Kommunen har de siste ukene jobbet med å kartlegge hvor pengene er gått.

— Etter den forrige anmeldelsen har en intern gruppe jobbet med å se på pengeflyten i denne saken. Vi har gått inn i pengestrømmen, og sett på fakturaer. I den anledning har vi kartlagt mye, og en annen persons navn har dukket opp ved flere anledninger, sier kommunaldirektør Robert Rastad.

Etter det BT får opplyst, skal kommunen ha avdekket at det ved flere anledninger har gått pengebeløp fra mellomlederen, til konti denne personen disponerte.

Mannen er blitt konfrontert med opplysningene, og har gitt en forklaring til sin arbeidsgiver. Denne forklaringen fant ikke kommunen god nok, og valgte derfor å gå til anmeldelse.

— Det kan selvsagt være at det finnes akseptable grunner for transaksjonene, men vi har ikke følt oss trygg på at så er tilfelle. Derfor gikk vi i dag til politiet med det vi hadde, sier Rastad.

- Har handlet alene

Advokat Kai-Inge Gavle, forsvarer for den første mannen som ble anmeldt for underslag, ble etter de første skriveriene i dag kontaktet av sin klient.

— Han syntes det var ubehagelig å se at en til er mistenkt for å ha medvirket til underslagene han er siktet for, sier Gavle.

Gavles klient har siden pågripelsen fastholdt at han ikke har involvert andre i det økonomiske utroskapet.

— I telefonsamtalen med meg ba han meg presisere at han overhodet ikke har samarbeidet med noen. Disse underslagene han har gjort, de har han gjort ene og alene. Det har han sagt helt fra begynnelsen av, og han ber meg nå gjenta det poenget, sier Gavle.

Vil ikke bestride

- Hvorfor er dette så viktig for ham?

— Det er det han anser som faktum i saken. Underslagene er, ifølge ham, noe han har gjort ene og alene. Han har gjort det i skjul for både kolleger, familie, venner og bekjente. Om kommunens interne grupper nå avdekker nye underslag, kan ikke min klient bestride det. Men han bestrider som sagt at han har samarbeidet med noen, sier Gavle.

- Kjenner din klient personen som nå er anmeldt?

— Verken jeg eller min klient har kjennskap til hvem dette skal være. Vi kjenner saken kun gjennom mediene, sier Gavle.