Mandag aksjonerte 80-90 politifolk mot syv videregående skoler i Bergen. 27 elever, alle avgangselever og de fleste født i 1995, ble tatt med til avhør hos politiet.

Tolv kilo narko i bil

Jørn Solsvik, leder for hordalandspolitiets seksjon for organisert kriminalitet, sier de 27 elevene dukket opp i etterforskningen av en større narkosak.

Elever, lærere og foreldre så at det var mye narkotika i skolemiljøet

Jørn Solsvik, politioverbetjent

I januar førte etterforskningen av denne saken til pågripelse av fire personer, og beslag av ni kilo marihuana og tre kilo hasj — i en bil som ble stoppet mellom Oslo og Bergen.

«Ønsket narkofri russetid»

— Vi startet etterforskning etter krasse bekymringsmeldinger fra flere skoler i Hordaland. Elever, lærere og foreldre så at det var mye narkotika i skolemiljøet, sier Solsvik.

— De ønsket seg en narkofri skole og en narkofri russetid. Da måtte vi spørre oss hvem som var forsynte elevene med narkotika.

De 27 elevene som ble tatt på skolene mandag, dukket opp i etterforskningen både før og etter storbeslaget i januar.

— Det dreide seg da om elever som brukte, oppbevarte eller solgte litt hasj i smått, også i skoletiden, sier Solsvik.

Uklar rollefordeling

I helgen ble ytterligere fem personer pågrepet, ifølge en pressemelding fra politiet. To av dem ble ifølge Solsvik pågrepet lørdag og sitter fortsatt varetektsfengslet. Solsvik sier de to er mistenkt for å formidle narkotika til blant andre de 27 elevene fra mandagens aksjon.

— Rollefordelingen mellom dem som er mistenkt for formidling av narkotika, er ikke klarlagt. Etterforskningen vil vise hvor lenge de eventuelt har forsynt skoler i Hordaland med narkotika. I hvert fall deler av beslaget i januar mener vi var ment for skoler i Bergen og Hordaland, sier Solsvik.

- Kunne gått inn i alle skoler

De syv videregående skolene som politiet aksjonerte mot mandag, betegner Solsvik som tilfeldig utvalgte.

— Vi kunne gått inn i alle videregående skoler og tatt folk. Heldigvis er det bare et fåtall elever som driver med hasj, men aksepten er blitt så mye større. Og det er en bekymringsfull utvikling, sier Solsvik.

- Er det gjort noen ransakinger mot de 27 elevene som ble tatt mandag?

— Ja, det er det. Vi fant noe brukerutstyr, men ikke større kvanta med hasj. Det hadde vi heller ikke regnet med, sier Solsvik.

Lover flere aksjoner

Han lover at de vil «holde trykket oppe» i saken.

— Det blir flere aksjoner fremover. Jeg kan ikke si når og hvor, men vi er ikke ferdige med denne saken, sier Solsvik.

Mange vil ha behandling

Politisjefen opplyser at alle de 27 elevene vil være løslatt i løpet av mandag kveld.

— Langt de fleste har sagt at de vil bli med på «Tidlig ute», sier Solsvik. Dette er et alternativ til straff for ungdom i 15-25-årsalderen som blir pågrepet for narkotikarelatert kriminalitet. Forutsetningen for å få bli med i programmet, er at man erkjenner det kriminelle forholdet og ønsker et alternativ til vanlig straff.

De som blir med får tilbud om avrusing, hjelp og veiledning i forbindelse med skole, og samtale hos psykiatrisk ungdomsteam. «Tidlig ute» har også et eget cannabisprogram.

- Skal finne løsninger for alle

Joachim Bjerkvik, konstituert leder ved Utekontakten, sier til BT at de skal klare å gi et tilbud til alle som kommer til dem.

— Vi skal klare å finne løsninger for alle, uansett hvor mange som blir overført til oss etter aksjonen mot skolene, sier Bjerkvik.