Onsdag falt dommen mot 35-åringen. Han dømmes til tvungent psykisk helsevern for to forsøk på forsettlig drap og et tilfelle av legemsbeskadigelse med særlig farlig redskap.

«Retten er av den oppfatning at det er sannsynlig at tiltalte har vært psykotisk på gjerningstiden», står det i den 25 sider lange dommen.

Retten viser i dommen til at tiltalte har begått tre alvorlige forbrytelser, og at det er nærliggende at han vil begå nye forbrytelser.

«Sett på bakgrunn av dette må det anses nødvendig å overføre tiltalte til tvungent psykisk helsevern for å beskytte samfunnet».

De sakkyndige konkluderte i den rettspsykiatriske uttalelsen sin med at 35-åringen var psykotisk da de observerte ham, og at de antok at også var det da han gjennomførte handlingene han var tiltalt for.

35-åringen ble også frifunnet fra å betale erstatning til de to fornærmede i saken.

Undrende til behandlingstilbud

Ifølge dommen har 35-åringen gått uten adekvat psykiatrisk behandling i to års tid før angrepet utenfor Finnegans i august 2013.

«Retten stiller seg undrende til hvordan en person med en så alvorlig diagnose (...) kan ha falt ut av helsevesenets omsorg og kontroll», står det i dommen.

Mannen har selv forklart at han ikke fikk tilgang på medikamenter han visste han responderte godt på, og dermed begynte å medisinere seg selv. Retten fant ikke noe som motbeviste dette.

De finner at det kan virke som mannen har bedt om hjelp fra helsevesenet, men på en eller annen måte falt ut av systemet.

Knivstukket i hjertet

Rettssaken mot 35-åringen, som gikk for Bergen tingrett i mai, handlet om to drapsforsøk og et forsøk på å knivstikke en dørvakt natt til 5. august i fjor.

To kamerater i 30-årene fikk henholdsvis et knivstikk i hjertet og hovedpulsåren revet over.De to kameratene fortalte i retten om et blodig drama og at de var redde for at de skulle dø.

Tequila-shots

Tiltalte avviste kontant i retten at han hadde noe som helst med saken å gjøre. 35-åringen ble tidligere i år funnet strafferettslig utilregnelig av psykiatere etter en judisiell observasjon.

— Påtalemyndigheten legger til grunn at de sakkyndige i løpet av rettssaken ikke har endret mening om tiltalte. Vi mener det er en nærliggende fare for at han, dersom han ikke får psykiatrisk behandling, vil kunne begå nye voldshandlinger av samme karakter som han nå står tiltalt for, sa Christoffersen om bakgrunnen for påstanden han la ned om at mannen måtte dømmes til tvungent psykisk helsevern.Mannen bekreftet i retten at han hadde vært på utetstedet Rick's - like ved Finnegans - den aktuelle kvelden i fjor. Men ut over det nektet han både for å ha hatt kniv og for å ha vært involvert i slåssing eller annen vold.

Jeg har aldri møtt på dem

Tiltalte (35) etter å ha sett på de fornærmede

— Jeg har ingenting med dette her å gjøre i det hele tatt. Jeg traff på tre brasilianske damer inne på Rick's, og drakk blant annet masse tequila-shots med dem, men har ikke vært borti noen slåsskamp eller noe som helst, sa 35-åringen.

- Husker ikke

Han nektet for å kjenne til de fornærmede i saken.

35-åringen forklarte at han like før stengetid hadde fått beskjed om at han ikke fikk mer servering.

— Det taklet jeg helt greit, jeg ble ikke sur eller noe. Hva som skjedde etter stengetid, husker jeg ikke så mye av. Jeg var på 7-Eleven, men det husker jeg bare fordi politiet viste meg overvåkingsbilder derfra, fortalte han i retten.

- Dårlig inntrykk av politiet

Etter knivstikkingene gikk det ut et etterlysningsbilde i saken, av en mann med sixpence og skjorte. Politiet mener det er 35-åringen på flukt.

— Jeg fikk telefon fra en venn om at jeg var i avisen. Da dro jeg til Oslo. Det var rett og slett fordi jeg har så dårlig inntrykk av politiet, at de alltid er etter meg. jeg tenkte saken ville løse seg selv og at gjerningsmannen ville bli funnet, sa den dobbelt drapsforsøktiltalte mannen.

- Men hvis du ikke husker hva som skjer etter stengetid, hvordan kan du da huske at du ikke har gjort dette, spurte aktor Rudolf Christoffersen.

— Jeg har aldri gått med kniv eller våpen på meg, og er aldri blitt anklaget for å ha noe med slåsskamper eller sånn å gjøre tidligere. Jeg føler jeg er blitt forvekslet med en annen person.

Det har foreløpig ikke lyktes BT å få en kommentar fra mannens forsvarer, Trond Karlsen.

Under sin prosedyre la han ned påstand om frifinnelse.