Det humanistiske fakultet (HF) ved Universitetet i Bergen toppet listen over antall studenter som ble dømt for fusk i fjor. Av i alt 16 juksesaker sto HF-fakultetet for 6 av disse, skriver universitetsavisen På Høyden.

— Det overrasker meg ikke, fordi det er HF som har ansvar for ex.phil, sier studiesjef Ronald Worley ved HF.

Han sier at flere av juksesakene ved HF handler om førstesemesterstudenter som kommer rett fra videregående.

Kan bli utestengt

Ofte dreier det seg om mobiltelefonbruk under eksamen, som automatisk kvalifiserer til fusk.

— Vi opplyser førstesemesterstudentene år etter år om at elektronisk utstyr som mobiltelefon ikke kan brukes under eksamen. Likevel dukker det alltid opp noen telefoner, sier Worley.

Dersom en norsk student blir tatt for fusk risikerer han utestengelse fra all høyere utdanning i hele landet i en viss periode.

Moralske medisinstudenter

I løpet av de siste to årene er det studentene ved Det medisinsk-odontologiske fakultet som fusker minst. Kun en fuskesak er registrert på fakultetet de siste to årene.

— Våre studenter har etikk på pensum tidlig i studiet. Men vi har våre fuskesaker gjennom årene vi også. Jeg tror først og fremst at fusketallene ved universitetet handler om naturlige variasjoner fra år til år, sier fakultetsdirektør Nina Mevold til På Høyden.

Totalt hadde Universitetet i Bergen færre juksersaken i fjor enn i 2010, da universitetet pådømte 22 saker.