• Verken samfunnet eller gjengangerne er tjent med lange fengselsstraffer. Det mener advokat Harald Stabell.

Han er leder av Lovutvalget for straffesaker i Advokatforeningen, som tidligere har gått ut og advart mot skjerpet straff for gjengangerkriminelle

— Man løser ingen problemer ved å putte folk i fengsel. De fleste gjengangere som driver vinningskriminalitet er rusmisbrukere på jakt etter penger til stoff. Derfor handler dette først og fremst om helsepolitikk, ikke kriminalpolitikk, sier advokaten.

Han mener den eneste muligheten til å få gjengangerne bort fra kriminalitet er å gi dem hjelp til å komme ut av rusmisbruket sitt.

— Resultatet av langvarig fengsel er som regel at de kommer ut mer sugne på stoff enn noen gang. Samtidig er de mindre motivert for rehabilitering. Dette er en ond sirkel som blir verre og verre å komme ut av. Samfunnet gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å holde på slik, sier Stabell.

Han tror avgjørelsen i Høyesterett får store konsekvenser for politiets arbeid med denne gruppen kriminelle.

— Høyesterett går i spissen for en endring av praksisen. Den slår fast at det ikke er mye å hente i det å gi gjengangerne lange fengselsstraffer. Straffens lengde er rett og slett ikke avgjørende. Dette må få konsekvenser for påtalemyndigheten, sier Stabell.