— I Alaska, som minner mye om Norge, kan folk bo hvor de vil. Men de må ta seg frem med fly, til fots eller med båt, etter beste evne. Staten bygger ikke veier. Samme modell bør dere bruke i Norge, sier Adnan Rahman i det amerikanske konsulentfirmaet Cambridge Systematics.

De har laget en rapport om norsk veibygging, på oppdrag fra bilorganisasjonen Opplysningsrådet for Veitrafikken. Bak står NAF, KNA, bil- og bensinforhandlere.

Vel, det var ikke mye av en riksvei.

Dr. Rahman, amerikansk konsulent , om Kristiansand-Bergen

Få men gode veier

Cambridge Systematics har fått i oppdrag å se hvordan Norge kan få et bedre og raskere veinett.

Konklusjonen er klar: Tenk like mye pålitelighet som tid. Få, robuste veisystemer mellom de største byene vil lønne seg, ikke minst for næringslivet. Det kan ikke være statens oppgave å bygge små veier, broer og tunneler over alt i landet.

— Den samfunnsøkonomiske nytten vil bli seksdoblet dersom Norge prioriterer få, men gode veier, i stedet for å spre midlene stykkevis og delt, heter det i rapporten fra USA om norske veier.

Atlanta-Bergen-Kristiansand

Dr. Rahman, som presenterte rapporten for et norsk publikum i Oslo onsdag, ga ikke inntrykk av å kjenne norsk distriktspolitikk.

Han stilte seg undrende til norske prioriteringer i så måte.

Selv kommer han fra Atlanta i sørstaten Georgia, og fortalte at han hadde kjørt bil fra Bergen til Kristiansand, i forbindelse med rapporten.

— Vel, det var ikke mye av en riksvei. Den var smal, gikk gjennom tettbygde strøk, manglet midtstripe og veiskulder mange steder.

Han hadde lagt merke til at enkelt steder var sideveier og avstikkere av bedre kvalitet enn selve hovedveien.

Siv Jensen litt enig

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen sa hun var enig i hovedkonklusjonen om å satse på store korridorer mellom de største byene. Men hun la til at under en borgerlig regjering vil også distriktene bli tatt med i veiprosjekter.

— Vi vil bruke langt mer penger enn den sittende regjering, og vil finansiere det hele over statsbudsjettet eller oljepenger.

Dermed markerte Frp-lederen igjen avstand til samarbeidspartner Høyre. De vil også bygge mer, men holde seg innenfor handlingsregelen og bruke bompenger i stor stil. Det bekreftet stortingsrepresentant Peter Gitmark, som også var begeistret for tankene fra USA om en ny måte å tenke vei på, – i Norge.

Hva mener du om rapporten? Si din mening under.