• Det kan være farlig å gi foreldre inntrykk av at type 1-diabetes kan helbredes, sier konstituert overlege Eirik Vangsøy Hansen på Barneklinikken i Bergen.

Ifølge Hansen finnes det ikke medisinsk belegg for å hevde verken at type 1-diabetes skyldes allergi, eller at utviklingen av sykdommen kan stanses.

— Jeg har uansett aldri opplevd at barn med type 1-diabetes på sikt kan slutte med insulin, sier Hansen til BT.

Han forteller at den klassiske type 1-diabetesen som rammer barn og unge, skyldes at de insulinproduserende cellene dør. Kroppen får for lite insulin, som derfor må tilføres i sprøyteform. Vitenskapen har ikke løst diabetesgåten.

— Det forskes veldig mye, men ennå gjenstår mye før vi kan forklare hvorfor noen får diabetes og andre ikke.

— Hvordan reagerer du på at foreldre til et barn med diabetes får slik informasjon?

— Alternativ medisin bør være forsiktig når det gjelder type 1-diabetes. Dette er tross alt en sykdom barn kan bli alvorlig syk eller dø av, hvis den ikke behandles av skolemedisinen, sier barnelegen.

— Men så lenge barn med diabetes får den livsnødvendige behandlingen med insulin, kan ikke vi nekte dem å bruke naturpreparater som tilleggsbehandling, så lenge det ikke skader barnet.