— Det virker som om mange av humpene er amatørmessig utformet. Ja, nærmest på øyemål, sier informasjonssjef i Norges Automobil-Forbund, Egil Otter. Det er anslått at de elskede og utskjelte humpene finnes på opptil halvparten av de kommunale veiene i Norge. Klasker i asfalten Bergens Tidende skrev i går om en 74-årig kvinne som brakk ryggen da hun landet i sin egen rullestol, etter at minibussen passerte en hump i 30 km/t i Grimseidvegen i Ytrebygda. Personskader hører heldigvis til sjeldenhetene.- Mange humper er ikke utformet slik de skal, og ligger over veien som en bjelke. Dersom man bremser ned, klasker bunnpannen i humpen, sier Otter.Statens vegvesen har gitt glassklare retningslinjer for høyde og form på en hump: Overflaten skal ha en sirkelform. Den skal ikke være høyere enn ti centimeter. Undersøkelser viser at ubehaget i bilen dobles dersom humpen vokser til bare 12-13 cm. NAF-infosjefen viser til Danmark, der humpene er langt «dejligere»: Tydeligere merket med skilt og fargenyanser i asfalten. Bommer på formen - En fartshump skal se ut som en avkuttet appelsin, og være 10 cm høy. Men det hender vi bommer, innrømmer overingeniør i vegseksjonen i Bergen kommune, Bjarne Dale.Dersom naboklager eller egne kontroller viser gal form, blir humpene høvlet ned. Fartshumpen i Grimseidvegen, som tidligere i sommer førte til at Berta Olsen (74) brakk en ryggvirvel, ble undersøkt i går.Målingen viser at humpen hadde både riktig form og riktig høyde, men manglet skilting.- Vi beklager det som har skjedd. Normalt skal man kunne kjøre i 30 km/t uten fare for skade av noe slag. Siden denne dumpen er et problem, skal vi skilte litt bedre, sier Dale. Ikke krav om skilt I såkalte fartsgrensesoner med 30 km/t er kommunen ikke pålagt å varsle hver hump med egne skilt. Ifølge vegvesenets egen håndbok «bør» imidlertid humpene varsles med pullerter og eventuelt oppmerking i veien.I tettbygd strøk med 50-sone skal strekninger med fartshumper varsles med fareskilt.

RIKTIG UTFORMET: Fartshumpen i Grimseidvegen i Ytrebygda, som tidligere i sommer førte til at Berta Olsen (74) brakk en ryggvirvel, er utformet etter Statens vegvesen sine retningslinjer. Her blir den undersøkt av overingeniør i vegseksjonen i Bergen komm