RANDI KVINGErandi.kvinge@bt.no

-I den offentlige tannhelsetjenesten har vi helt andre problemer å stri med. Dette er et resultat av at det er overskudd av tannpleiere i store byer. I distriktene er det flere ledige stillinger, sier fylkestannlegen. Han mener det er et fordelingsproblem i samfunnet.-Å starte en klinikk basert på kosmetisk behandling gjør ikke behovet for tannpleie mindre. Dersom tannpleierne hadde brukt ressursene på å drive forebyggende virksomhet, kunne tannlegene utført behandling som bare de er kvalifiserte for. Dermed hadde vi løst litt av problemene, sier Bruvik. Bergen Tannlegeforening reagerer på at navnet tannhelseklinikk kan brukes av bedrifter drevet av tannpleiere.-Dette navnet kan villede folk til å tro at de kan få all type behandling på dette stedet, sier formannen i Bergen Tannlegeforening, Erik Lien.Navnet tannklinikk er beskyttet av den offentlige tannhelsetjenesten, og kan bare brukes av offentlige klinikker.-Etter det vi kjenner til er ikke navnet tannhelseklinikk ulovlig å bruke, verken for tannleger eller tannpleiere, sier fylkestannlegen.