• Det er trist og feil at politikerne prioriterer færre voksne på småbarnsavdelingene, mener foreldre. Men det finnes et smutthull - hvis foreldrene er villige til å betale.

KRISTINE HOLMELID

KARI PEDERSEN

Det er fredag ettermiddag. Det begynner så smått å mørkne, og mammaer og pappaer går inn porten til Rolland og Ulsetåsen barnehage.

Irene Knudsen skal hente Synne (2) og Johan (3). Hun og alle andre foreldrene på småbarnsavdelingen Leite har skrevet under på protestskrivet mot kutt i bemanningen i barnehagene i Bergen. Men det hjelper trolig lite. Torsdag gikk komité for oppvekst inn for å redusere bemanningen på småbarnsavdelingene fra ni barn per tre voksne til 14 barn på fire voksne. Bystyret gjør endelig vedtak 7. februar.

— Sårbare ansatte

— Det er viktig at barna får omsorg og oppfølging. Dette er en feil prioritering, mener Knudsen.

Når hun kommer for å hente, er avdelingsleder Marie Urdahl alene med seks barn. En ansatt ble syk og måtte gå hjem. Men så må en bleie skiftes, og Urdahl må ringe og be om hjelp fra en annen avdeling slik at ikke ungene skal bli alene.

— De ansatte blir enda mer sårbare hvis det kuttes i bemanningen. De små trenger omsorg hele tiden, sier Jo Terje Haldorsen, pappa til Ole (2 ½), og håper politikerne kan snu.

Med færre ansatte sparer kommunen penger. Å holde på dagens bemanningsnøkkel vil koste 40 millioner kroner mer i året ved full barnehagedekning.

Kan ta mer betaling

Men det finnes et smutthull for barnehager som ikke ønsker å redusere bemanningen. Det bekrefter Anne-Marit Presterud, kommunaldirektør for oppvekst.

Makspris-ordningen har nemlig en åpning for at foreldrerådet i barnehagene kan vedta høyere foreldrebetaling dersom kvaliteten i barnehagen er truet.

— Foreldrene kan vedta å øke foreldrebetalingen dersom de ønsker å holde på dagens bemanning, sier Presterud til Bergens Tidende.

— Å betale mer er ikke noe alternativ. Med to barn i barnehage er det dyrt nok. Politikerne lover oss billigere barnehager, men så blir vi tilbudt å betale mer for å holde på dagens tilbud. Det henger ikke sammen, sier Merete Landaas, mor til Kristine (15 mnd) og Sondre (4,5).

FERDIG FOR DAGEN: Synne (2) og Johan (3) er hentet i barnehagen av mamma Irene Knudsen. Knudsen ønsker ikke å betale mer for å beholde dagens bemanning i barnehagen. <br/>Foto: RUNE SÆVIG