— Bompengene blir dyrere og dyrere. Da vi flyttet til Bergen kostet det 5 kroner å passere. Nå koster det 10, og snart blir det 15 og kanskje 20 kroner, sier Bente Helen Schei fra Søreide. Hun synes busstilbudet er altfor dårlig, og at det er tungvint å ta barnevogn med på bussen.

De gangene jeg har prøvd meg på det, har bussene vært overfylte med passasjerer og bagasje. Det var helt pyton, forteller hun. Og når vesle Lea (3 måneder) blir så stor at hun skal begynne i barnehage, tror moren at det blir klart kjappest å hente og levere med bil.

Også Tommy Ellingsen fra Åsane er motstander av å heve bompengesatsene. - Bilkjøring er altfor dyrt allerede. Og vi har jo ikke noe alternativ. Hadde jeg kunnet ta direktebuss fra Åsane til jobben i Drotningsvik, hadde jeg mer enn gjerne reist kollektivt. Men sånn som rutetilbudet er i dag, må jeg bytte buss i sentrum og belage meg på at det tar halvannen time hver vei. Jeg kan ikke slutte å kjøre bil selv om bompengeavgiften skulle stige. Dersom myndighetene virkelig ønsker å redusere privatbilismen, må de gi folk reelle valg. Rutetilbudet må bli bedre, og mye billigere. Vi som har tre barn opplever for eksempel at det lønner seg å kjøre ungene på forskjellige aktiviteter, fremfor å utstyre dem med busskort. Og hvorfor ikke innføre gratis buss i rushtidene? spør Tommy Ellingsen.

<b>TUNGVINT MED BUSS: </b>- Kollektivtilbudet er for dårlig tilpasset barnefamiliene, mener Bente Helen Schei, mor til vesle Lea Schei Ramstad (3 mnd).