— Regjeringen har tatt noen grep, blant annet i forhold til minstepensjonistene, men målet om å avskaffe fattigdommen er vi fortsatt langt unna i Norge, sier styreleder Wenche Berg Husebø i stiftelsen Robin Hood Huset.

Les også: Dette får vi

Vil lovfeste minstesats

Styremedlem i stiftelsen, Trond Olsen, har kikket på budsjettet, og ser vilje til å satse på de fattige.

— Men noen endelig løsning på fattigdomsproblemene ser vi ikke, selv om det er flere positive tiltak i neste års budsjett, sier Olsen.

— Er det mulig å avskaffe fattigdom i Norge?

— Ja, det er mulig. Fattigdom i verden skyldes enten mangel på mat eller mangel på penger. I Norge har vi begge deler. Det vi trenger er vilje til å prioritere fattigdomsbekjempelse, sier Olsen.

Wenche Berg Husebø mener regjeringen kunne begynne med å lovfeste en minstesats for sosialhjelp.

— Hadde en også lagt satsene på det som reelt trengs for livsopphold, ville en kommet langt, mener hun.

SVs nestleder, Audun Lysbakken, har ingen problemer med å forstå reaksjonene.

— Jeg kan forstå at de som fortsatt er fattige, ikke opplever det som at deres situasjon er bedre, sier Lysbakken.

Han peker likevel på at det under den rød-grønne regjeringen er blitt langt flere som har kommet seg ut i arbeid.

— For de mange som har fått arbeid, er situasjonen vesentlig bedre, sier Lysbakken.

Han sier at dagens regjering også er klar over at den såkalte arbeidslinjen ikke er nok til å hjelpe alle.

— Det vil alltid være mennesker som ikke vil kunne delta i arbeidslivet. For dem har vi gjort noe, men fortsatt står en del igjen, sier Lysbakken.

Les også: - Gir ikke lavere renter

Opposisonen: - Dette er for dårlig

50.000 flere får bostøtte

Lysbakken påpeker at de gjør mye neste år. Blant annet skal mellom 40.000 og 50.000 flere husstander få bostøtte i 2009.

— Det er 50 prosent flere enn i dag, påpeker SV-nestlederen.

I tillegg øker regjeringen sosialhjelpssatsene med fem prosent utover forventet prisvekst. Handlingsplanen mot fattigdom styrkes totalt med 1,2 milliarder samtidig som at tiltakene fra tidligere år videreføres.

Regjeringen peker også på at trygdeoppgjøret i 2008 medførte et betydelig løft for minstepensjonister.

Lysbakken er derfor klar på at de fattige i Norge har det bedre nå enn de hadde det da de rød-grønne overtok.

— Kampen mot fattigdommen har vi ennå ikke vunnet. Det ambisiøse målet har gjort at dette feltet er blitt høyere prioritert av dagens regjering enn av noen annen regjering, sier Lysbakken.

Han minner om at de rød-grønne ikke har prioritert skattelette.

— Det har gitt oss muligheten til å omfordele og satse på velferd, en velferd som også kommer de som har minst til gode, sier Lysbakken.

Les regjeringens presentasjon om endringene som omfatter Sogn og Fjordane og Hordaland .

Hva synes du om budsjettet? Si din mening her!

Høvik, Tor