TORE SEVHEIM

— Det handler om signaler og uro som skapes. De vi møter i hverdagen kjenner det på kroppen. De som er fattige blir enda mer fattige, sier Leif Jarle Theis, daglig leder i Kirkens Bymisjon.

Theis mener at Bergen kommune ikke tar høyde for kostnadsveksten, og dermed øker skillet mellom fattige og rike. Nå mener Theis at Bergen kommune bør begynne å ta vare på sine svakeste. Han trekker frem hvordan kommunen trekker andre former for økonomisk støtte fra sosialstøtten.

Livskvalitet for alle

— Får du barn og ikke har rett til dagpenger fra jobben, får alle kvinner et engangsbeløp på 33.000 kroner. Kvinner som går på sosialstøtte trekkes 27.000 kroner av engangsbeløpet ifra sosialstøtten fordelt på seks måneder. I realiteten sitter de som trenger det mest igjen med 6000 kroner. Det samme gjelder kontantstøtten som også blir regnet som inntekt og trukket fra sosialstøtten.

Theis håper kommunen snart vil begynne å skape livskvalitet for hele befolkningen, ikke bare de best stilte i samfunnet.

— Kommunen må slutte hele tiden å søke minimumsløsninger. Det er urimelig at de som ikke har noe, blir fratatt midler. Mens de som har mye fra før får mer. Livskvalitet handler i stor grad om å ta seg av de svakeste, sier Theis.

Byråd for helse og omsorg, Trude H. Drevland, mener at Bergen kommune ikke er årsak til fattigdommen i byen.

— Bergen kommune har høye satser for sosialhjelp i forhold til andre store byer. Det er ikke kommunen som leder folk inn i fattigdom, sier hun.

Ut over det vil hun ikke kommentere saken.

Småbarnsfamilier rammet

Edle Damm er leder for miljøarbeidet i Kirkens Bymisjon. Hun merker hvordan de fattige sliter, spesielt de med barn.

— Vi driver en åpen barnehage med middag, som koster 20 kroner. Noen familier sier de bare går der hver 14. dag, fordi de ikke har råd til mer. Å ha barna i barnehagen ville gitt dem et viktig pusterom, sier Damm.

Hun forteller at enkelte familier ikke tar seg råd til å spise middag.

— Mange kommer til oss etter at middagen er servert. Det til tross for at den bare koster tjue kroner. Det viser seg at de ikke spiser middag, sier hun.

Nå håper hun kommunen tar tak i problemet.

— Det truer en trygg oppvekst for de fattiges barn, sier hun.