Høiby sier at 2. påskedag ikke lenger er den store trafikkdagen. I år var det faktisk slik at køene 1. påskedag sto nesten bom stille ned gjennom alle dalstrøk østafjells mens trafikken 2. påskedag var mindre enn en vanlig søndag.

– Den første påskedagen registrerte vi håpløse forhold i trafikken fra klokken 12 til midnatt. Omkjøringsruter ble lagt opp, men det dårlige været i kombinasjon med enormt stor trafikk gjorde at alt tettet seg likevel, sier Høiby.

Til gjengjeld er han mer enn godt fornøyd med ulykkesfrekvensen. Dårlig vært og uendelige køer kan være irriterende, men trafikkulykker fører det ikke til.

– Og heller ikke i dag har vi fått melding om alvorlige ulykker, sier Høiby til NTB ved 19.30-tiden 2. påskedag.

Sommerdekk

Tidligere på dagen gikk UP ut og advarte mot sommerdekk.

– Sommerdekk på vinterføret er et klart brudd på veitrafikkloven, så de som har fått påvist skyld i ulykker må vente seg bøter, sier Høiby.

UP er som Veitrafikksentralen svært oppgitt over alle påsketuristene som reiste til fjells med nylig gjennomført hjulskift.

Han sier at spesielt 1. påskedag, da de aller fleste påsketuristene reiste hjem, skapte folk med sommerdekk problemer i trafikken.

– De skapte forsinkelser og sto bak en rekke mindre uhell, som utforkjøringer og mange skled av veien. Det var noen personskader, men heldigvis ble ingen alvorlig skadd i ulykkene.

Bøter og beslag

Men selv om UP er fornøyd med at ingen ble alvorlig skadd den siste langhelgen, er ikke Høiby like fornøyd med kjøringen i lavlandet utenom innfartsårene. Her har det vært mange fartskontroller, og en rekke bilister har fått førerkortet inndratt. Mange har også fått forelegg.

– Vi har prioritert ressursene på basis av erfaringene fra tidligere år. Derfor har vi kunnet utnytte folkene effektivt, sier Høiby som bekrefter at det ikke har vært kalt ut ekstramannskaper for å avvikle den store trafikken.

– Det er like viktig at vi bruker mannskapene riktig som det er å ha mye folk, sier Høiby.