• Å kutte et skoleår kan føre til to ting. Enten lærer elevene mindre. Eller så blir skoledagen deres lenger og mer stressende.

— Krav til effektivitet er noe vi merker i arbeidslivet. Men slike krav må ikke ramme barn i skolen. En skole med ett år mindre vil ikke skape færre skoletapere, snarere tvert om, mener Rune Skjælaaen (Sp) i kirke-, utdannings- og forskningskomitéen.

1000 skoletimer forsvinner

Han reagerer sterkt på utdanningsminister Kristin Clemets forslag om å gi fremtidige skoleelever ett skoleår mindre.

Det vil bety en skole der elevene lærer mindre. Eller så blir skoledagen effektivisert, mener Skjælaaen. Blir 10. klasse fjernet, er det over 1000 skoletimer som forsvinner.

— Med ti års grunnskole er Norge blant de landene som har lengst utdanning før videregående. Det skal vi være stolte av, og arbeide for at den skolen skal være så god som mulig. Dette forslaget er skremmende. Jeg hadde tro på Clemet som utdanningsminister, men dette er svært lite gjennomtenkt, sier Skjælaaen.

- 17-åringer ut i arbeid

— Å kutte et skoleår fører til at 14-åringer sendes på hybel på videregående skole, og at 17-åringer må ut i arbeidslivet eller arbeidsledigheten, sier nestleder i Norsk Lærerlag, Haldis Holst.

— Det er uheldig å komme med et sånt signal om kutt i utdanningen når vi vet at samfunnet ellers stiller stadig strengere krav til spesialisering, sier Holst.

Norsk Lærerlag stiller spørsmål ved Clemets motiver for å kutte et skoleår. En av begrunnelsene for forslaget er at signal, ifølge Clemet, tyder på at det 13-årige utdanningsløpet ikke har gitt bedre resultater.

- For raske konklusjoner

— Denne ordningen har bare vart i fire år. Det er svært uheldig at det blir trukket så raske konklusjoner før ordningen er evaluert. Vi vet jo fra før at dette er Høyres standpunkt, men ikke at det kan begrunnes i forskning, sier nestlederen i lærerlaget.

Et annet av Clemets argumenter for en kortere utdanning er at mange elever er skoletrette og vil komme raskere ut i arbeidslivet eller videre skole.

— Vi må selvsagt ta på alvor at elever er lei av skolen. Men da hjelper det ikke å kutte. Man må heller gjøre noe med innholdet, sier nestlederen i Norsk Lærerlag.