• Den nye ambulanseplanen gjør det mer risikabelt å bli akutt syk i Bergen, hevder byråd Kristin Ravnanger (KrF).

KARI PEDERSENkari.pedersen@bt.no Kristin Ravnanger har studert den nye ambulanseplanen som Hordaland fylkeskommune har sendt på høring.Ravnanger reagerer kraftig på det hun opplever som svekking av ambulanseberedskapen for byens innbyggere. Først og fremst reagerer Ravnanger på at kravet til responstid er satt til 25 minutter, mot i dag ti minutter. Responstiden er den tiden det tar fra ambulansen varsles til bilen er fremme hos pasienten.Stortingsmelding 43, som ligger til grunn for ambulanseplanen, legger opp til 12 minutters responstid i byene og 25 minutter i grisgrendte strøk.I Hordaland er kravet satt til 25 minutter for hele fylket. Bergen i særstilling Kristin Ravnanger mener Bergen bør stå i en særstilling. Det oppstår flere akuttsituasjoner i en storby, sier hun og legger til:— Med den responstiden ville ikke et eneste overdoseoffer vært reddet. Responstiden må ses i sammenheng med at tallet på ambulanser skal ned, mener Ravnanger. Samtidig skal ambulansene samles på fire stasjoner i Åsane, sentrum, Fana og Bergen Vest.I dag har brannvesenet ambulanser på samtlige syv brannstasjoner. Planen legger med andre ord opp til å fjerne ambulanseberedskapen fra Arna, Årstad og Sandviken. - Betydelig svekket Brannsjef Helge Eidsnes deler fullt ut Ravnangers skepsis til ambulanseplanen:- Tilbudet for byens innbyggere blir betydelig svekket med den responstiden og ambulansedekningen som planen legger opp til, sier Eidsnes til Bergens Tidende.Ifølge Eidsnes vil Bergen miste to dagambulanser og fire ambulanser nattestid. Ambulansene i Bergen har årlig 30.000 turer. Ferske tall viser at responstiden er nede i fem-seks minutter.Ambulanseplanen har også positive trekk, understreker brannsjefen. Særlig liker han idien om å innlemme alle ambulanser i Bergen og omegnskommunene i en stor flåte som styres samlet.- I praksis har vi ikke lempet på kravet til responstid i Bergen, mener Are Tormodsgard (Ap) som har ledet styringsgruppen for ambulanseplanen.- Men hvordan kan dere med et pennestrøk mer en fordoble responstiden?- Stortingsmeldingen snakker bare om veiledende responstid, dette er ikke et klart krav. Og vi ser ingen medisinsk årsak til at ambulansene skal komme raskere frem til folk i byene enn på landet, sier Tomasgard.