— Jeg er bare en nabo i Bispengsgaten som har bedt kommunen rydde opp i skogen bak husene våre. Det ramler stein ned. Opp til en halv meter i diameter. Bilen min ble truffet av en stein en gang. Det er rett og slett farlig å bo her, sier Anders Magnus, utpekt som talsmann av beboerne i strøket i denne saken.

— Jeg er opptatt av sikkerhet og er derfor blant dem i nabolaget som vil ha bort skogen som fører til at det er farlig å bo her. Vi ante ikke at skogen var verneverdig, men mener helse- og sikkerhet må komme først.

— Er det riktig at det egentlig er kråkene i skogen dere helst vil bli kvitt?

— Som en av byens lokale borgere er jeg opptatt av det som skjer i nabolaget. Men det er andre i gaten som bør uttale seg, sier NRK-reporteren Anders Magnus, og oppgir andre navn til BT.

— Det er Anders Magnus som skal uttale seg på vegne av oss, sier naboer BT snakket med i går. Men etter hvert ville også Torstein Nesheim i Bispengsgaten snakke. Han viste til at han og familien i tre år har kjempet for å få fjernet trærne som henger truende ned mot husene i Bispengsgaten.

— Vi startet kampen da en stor stein landet på hustrappen vår. Vi er for å verne. Men hva er viktigst? Folk som lever i dag, eller etterkommerne av en skog som vokste i middelalderen?

FARLIG: Anders Magnus mener området er farlig.
ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE