• Svært vanskelig å kommunisere denne typen trusler til publikum, sier terrorforsker Jan Oskar Engene ved Universitetet i Bergen.

Personer knyttet til en ekstrem islamistisk gruppe i Syria planlegger ifølge PST et terrorangrep mot Norge.

Terrorforsker Jan Oskar Engene ved Universitetet i Bergen så pressekonferansen hvor dette ble opplyst torsdag formiddag, den første han kan huske i sitt slag i Norge.

Hans første inntrykk, er at det er svært vanskelig å kommentere denne typen generelle trusler til publikum.

— Det er en fare for at pressekonferansen skaper frykten. Det er en hårfin balanse, når trusselen er veldig konkret og samtidig veldig vag, sier han.

Store folkemengder sannsynlig mål

Oppfordringen fra PST og politiet var i korte trekk at folk bør oppføre seg som normalt, men være årvåkne.

— Det er veldig vanskelig å si noe om hva som kan være målet for et angrep etter en slik trussel. Det kan i grunnen være hva som helst.

Han viser til at store folkemengder kan være et like sannsynlig mål som infrastruktur.

I Madrid i 2004 var det tog som ble angrepet. I angrepet i London i 2005 var det flere bombeangrep rettet mot undergrunnsbaner og en buss.

Vanskelig å forutsi

— Vi har sett angrepet mot det jødiske museet i Brüssel i mai. I Toulouse i Frankrike i 2012 ble soldater angrepet og drept, etterfulgt av et angrep mot den jødiske barnehagen og skolen i byen. Problemet i en slik sammenheng er at det ikke er noe opplagt mål, sier Engene.

Han viser til at offentlige etater i Norge selv har ansvaret for å sikre bygningene sine.

— Men det er ikke det man sikrer som er det sannsynlige målet. Sikringen må imidlertid til for at funksjonen som skal utføres i bygget skal kunne opprettholdes, sier han.

TERRORFORSKER: Jan Oskar Engene ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.
Universitetet i Bergen