Ann Mari Kristensen har allerede søkt om fri for eldstedatteren, slik at hun kan være med faren og besøke bestemor i England før jul. Hadde hun søkt etter 1. oktober, ville hun høyst sannsynlig fått nei på søknaden. Da innfører nemlig Bergen kommune nye regler for permisjon i grunnskolen. Der står det blant annet at «det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie». Det står også at «elevens læringsresultat» er én av faktorene skolen skal vurdere, når foreldre søker om permisjon.

- Det synes jeg blir feil. Så lenge ungene tar skolearbeidet og leksene med seg, så kan jeg ikke helt se problemet, sier Kristensen.

- Problematisk

Alle rektorene Bergens Tidende har snakket med, synes det er flott at det kommer en innstramming når det gjelder permisjoner. Flere er imidlertid usikre på hvordan de nye retningslinjene skal tolkes. Rektor ved Aurdalslia skole, Paal Nysæther, synes det nye reglementet er problematisk.

- Vi skal utøve et skjønn i forhold til elevens ståsted. Skal vi da si nei til en elev som kan oppfattes som svak, mens en sterk elev skal få ja? En elev som gjør det svakt på skolen, kan ha like mye utbytte av et avbrekk som en sterk elev, sier Nysæther.

På Kyrkjekrinsen skole har rektor Maybel Heimvik allerede fått 27 permisjonssøknader etter sommerferien. Antall søknader har økt jevnt og trutt, og forrige skoleår kom det inn 114 søknader til skolen med 501 elever. Nå blir det slutt på feriefri.

- Hva med bestemors 60-årsdag i Syden?

- Det kan man ikke regne med å få fri til. En 60-årsdag kan feires en lørdag eller søndag. Men vi skiller mellom søknader som gjelder fri én reisedag og det å søke fri en uke for å feire runde dager, sier Heimvik.

Nei til ferie

- Ved første øyekast kan det se ut som om faglig svake elever får nei mens faglig sterke elever får ja. Det er viktig å klargjøre at det ikke er elevenes karakterer vi vurderer, men den faglige utviklingen eleven har.

— Elever som har gode rutiner på arbeidet sitt vil mest sannsynlig ha en god, faglig utvikling og dermed også oppnå bedre læringsresultater, sier Heimvik.

Bakgrunnen for det nye reglementet er først og fremst tilbakemeldinger fra skolene om at antallet permisjoner var svært høyt og økende.

- Undervisningen og læringsutbyttet blir påvirket av at elever til enhver tid er borte fra skolen. Det påvirker både eleven som er borte og de som er igjen, sier skolebyråd Harald Victor Hove (H).

Han sier at det skal godt gjøres å få godkjent feriepermisjon i bergensskolen etter 1. oktober, og anbefaler foreldre å sette seg inn i det nye reglementet.

Mulig å klage

- Hvordan skal du sikre at rektorer tolker det nye reglementet likt?

- Det er en mulighet til å tolke ulikt, og det er et slingringsmonn vi må ha i et slikt reglement. Hadde vi laget et reglement der rektorene skulle si nei til alt, måtte de også sagt nei til gode søknader. Dette er selvsagt vanskelig, og heldigvis er det en mulighet til å teste vurderingene, ved at det er klageadgang, sier Hove.

Det er mulig å klage på et vedtak til fagavdelingen i kommunen og i neste instans til Fylkesmannen.

Ann Mari Kristensen lurer på hvordan familien skal ha råd til å reise til England, dersom barna aldri får permisjon i skoleåret.

- Vi er en familie på fem. Før sommeren fikk ungene permisjon de siste fire dagene. Hadde vi ventet på den helgen skolen var ferdig ville det kostet oss over 10.000 kroner mer. For vår del er det nesten like mye som jeg har utbetalt i måneden i arbeidsavklaringspenger, sier Kristensen.

Hva mener du om de nye reglene?