— Utvidelsen vil føre med seg flere hundre arbeidsplasser, særlig for ungdom og kvinner, sier Ernst Einarsen i Sartor Senter AS til VestNytt.

Senterledelsen regner med at det nye bygget vil stå klart til åpning 18. mars 2004.