— Han kommer til å slite. Hvis de får sjansen, vil nok de andre innsatte gi ham godt med juling, sier en bergenser i 40-årene.

Han har selv tilbrakt flere år i fengsel.

— Det er en rangorden i fengsel. Nederst er vanligvis de pedofile, men jeg tror Breivik kommer til å havne enda lavere enn dem igjen. Han har jo drept masse unger, sier mannen.

Trolig vil Anders Behring Breivik sone en fengsels- eller forvaringsstraff ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Der skal han etter planen også tilbringe varetektstiden, får BT opplyst.

Her soner noen av Norges mest farlige og forhatte menn, mange av dem dømt til forvaring for drap, overgrep eller grov vold.

Les også:

— Blir neppe glemt

Den erfarne innsatte fra Bergen tror det er en fordel for Breivik å havne på Ila, der de innsatte er vant til å møte upopulære medfanger.

— Han vil nok uansett bli beskyttet av fengselsbetjenter. Slik er det jo med overgrepsdømte også, de blir passet på. Og ofte glemmer folk etter hvert hva andre soner for. Men akkurat dette tror jeg ikke kommer til å bli glemt noensinne, sier han.

Direktør Knut Bjarkeid i Ila fengsel og forvaringsanstalt bekrefter at det ofte finnes et hierarkisk system med en mobbekultur i norske fengsler.Vanligvis er det personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn som befinner seg nederst på rangstigen, ifølge direktøren.

Mobberne flyttes

— Det viktigste vi gjør for å håndtere dette, er at de ansatte er til stede. Når flere innsatte er samlet, skal det alltid være ansatte der også. På den måten kan vi påvirke samtalene som foregår, og ta tak i ting hvis det oppstår uheldige situasjoner. Ansattes evne til å ha kontroll og styring er nøkkelen for å unngå trakassering mellom innsatte, sier Bjarkeid.

Av og til må innsatte i norske fengsler likevel sitte isolerte av hensyn til sin egen sikkerhet, bekrefter Bjarkeid.

— Det kan nok skje i korte perioder, hvor det er akutt behov for å få løst en situasjon. Men på sikt vil en heller gjøre noe med sammensetningen av innsatte. Problemet i forhold til det, er at alle lukkede fengsler i Norge er fulle til enhver tid. Hvis man skal flytte én innsatt, kan det utløse en komplisert kjedereaksjon mellom flere fengsler i flere landsdeler, sier han.

Bjarkeid understreker at det på Ila er den innsatte som mobber, som vil bli tatt ut av fellesskapet.

— Den som blir utsatt for mobbingen får bli, det er den som mobber som ikke får delta. Det vet alle innsatte på Ila, og forholder seg til det, sier han.