— Dette er et glimrende eksempel på hvor stresset situasjon politiet er i, og hvor lite tid vi har, sier politibetjent Stein Rune Øyjordsbakken Halleraker, plasstillitsvalgt for Politiets Fellesforbund ved Bergen Sør politistasjonsdistrikt.

— Noen dager er så hektiske at man nesten ikke får tid til å spise eller å gå på do. Eller man får dårlig samvittighet av å spise lunsj, fordi man vet at det går ut over jobben.

Han forteller at de ansatte synes det er vanskelig å gå og føle på at saker blir halvgjort eller ikke gjort, fordi de er så få folk.

— Enten må vi få flere folk, eller så må vi få vite hva vi kan nedprioritere. På dette feltet får vi ikke nok backup fra ledelsen sentralt, sier han.

Da ledelsen først mottok påleggene, mente mange ansatte at tilsynsrapporten ikke ble tatt på alvor.

— Det var en del startvansker, men nå føler vi at det i større grad blir tatt på alvor. Nå blir spørsmålet om ting bare vil bli gjort på papiret, eller om vi faktisk får se endring, sier Halleraker.

Hovedtillitsvalgt Eirik Gjerd ved Bergen Nord politistasjon gir samme beskrivelse:

— Vi har ikke ressurser til å favne over alle arbeidsoppgavene vi har. Fordi vi hele tiden blir målt på både saksbehandlingstid og oppklaringsprosent, skaper dette frustrasjon blant de ansatte. Vi klarer ikke å følge det opp. Det er et sterkt arbeidspress, sier han.

Han synes det er leit at ledelsen ikke har klart å overholde Arbeidstilsynets frist.

— Det er synd hvis ledelsen ikke rapporterer tilbake i tide, men det er vel bare et resultat av den problemstillingen som alltid går igjen hos oss: Vi har for mye å gjøre.