Det sier driftsleder Lasse Austestad i NCC, og fortsetter: — Han plukker til og med sigarettsneiper, selv om det ikke er en del av avtalen.

Folk står ikke akkurat i kø for å bli bossplukker. Etter at Arbeidstilsynet fastslo at ryddejobbene bare kan gjøres av personer over 18 år, har også interessen fra idrettslagene skrumpet inn. I Bergens-området er det bare en friidrettsklubb i Åsane som har ryddeavtale med NCC, selv om det kan bli en innbringende dugnadsinnsats for ildsjeler med flittige hender.

Sikkerheten til bossplukkerne har høyeste prioritet.

— Vi sender for eksempel ikke folk ut langs motorveiene uten at de har såkalt arbeidsvarslingskurs. Dessuten varsles alltid trafikantene med skilt om at bossplukking pågår, forteller Austestad. Han er oppgitt over de enorme mengdene som samles inn.

— Forsøplingen er formidabel, sier han.