Det sier faren til den 15 år gamle gutten som ble overfalt på turstien fra Spar-butikken mot Hellen festning på Lønborg.

Ble sjokkert

Politiet har siktet en 21 år gammel mann for voldtektsforsøk. Mandag ble han varetektsfengslet i fire uker.

— Vi er glade for at folk har engasjert seg og kontaktet politiet. Jeg forstår det sånn at det var tips som førte til pågripelsen, sier faren.

Stor og sterk

Han ble sjokkert da han leste på nettet at den siktede er dømt for voldtekt av en ni år gammel gutt i Kristiansand.

— Heldigvis er sønnen min stor og sterk. Tenk om det hadde vært et mindre barn. Gutten vår fikk inn et svingslag mot overfallsmannen, og da forsvant han fra stedet, sier faren til BT.

Takknemlige

Buksen og jakken som sønnen hadde på seg da han ble overfalt, er levert til politiet, ifølge faren.

— Vi håper det hjelper politiet, sier faren.

Han forteller at foreldrene anmeldte overfallet dagen etter sønnen ble angrepet.

— Vi tok det vår sønn sa på alvor og gikk til politiet. Vi er glade for at vi gjorde det og takknemlige for at politiet har tatt saken på alvor, sier faren.

Hadde sonet

Leif Waage er assisterende regiondirektør i Kriminalomsorgen på Vestlandet. Han bekrefter at 21-åringen ble prøveløslatt fra fengsel, fordi han har sonet to tredeler av den fem år lange dommen.

— Generelt kan jeg si at det skal mye til for å ikke prøveløslate domfelte når to tredeler av straffen er sonet, og soningen har forløpt greit. I dette tilfellet var det ingenting ved den dømtes oppførsel i fengselet som skulle tilsi at han ikke skulle løslates. Han hadde dessuten både bolig og arbeid å gå til, sier Waage.

- Overraskende og tragisk

Når kriminalomsorgen løslater dømte, ser man også på den dømtes tidligere straffehistorie. Etter det BT kjenner til, er ikke 21-åringen dømt for andre lovbrudd enn voldtekten i Kristiansand.

— Det ligger i sakens natur at personer med flere dommer på seg, har reduserte muligheter til å prøveløslates enn personer som kun har en dom, kommenterer Waage.

- Hva tenker du om at 21-åringen er siktet for et nytt overgrep to måneder etter at han ble prøveløslatt?

— Dette er en svært alvorlig siktelse med store belastninger for offeret. Siktede har vært fulgt tett opp under hele soningsforløpet både I fengsel, overgangsbolig og av friomsorgen. Det er både tragisk og overraskende at han nå er siktet for nytt, alvorlig overgrep.