— Jeg var bare lettet over at jenten han voldtok var 20 år og ikke fire, forklarte hun.

En stakkar

— Min sønn er en stakkar som trenger hjelp. Hadde hjelpeapparatet grepet inn tidligere, hadde dette aldri skjedd, hevdet tiltaltes 60 år gamle mor i Bergen byrett tirsdag.

Kvinnen fortalte at hun forgjeves hadde prøvd å be sosialkontor og barnevern om bistand da sønnen havnet på skråplanet i 15års-alderen.

På direkte spørsmål fra rettens sakkyndige, bekreftet tiltaltes 60 år gamle mor også at hennes sønn har ytret seksuelle fantasier om barn.

— Det har skjedd flere ganger, blant annet når vi har vært på badestrender. Der var han veldig opptatt av unger på ett eller to år som gikk rundt nakne, svarte hun uanfektet.

28-åringen er også tiltalt for å ha øvd vold mot sin 60 år gamle mor. Hun hadde på forhånd fått klar beskjed av sin sønn om hva som ville skje dersom hun vitnet mot ham.

— Han sa han skulle ta meg hvis jeg møtte opp i byretten, sa kvinnen rolig da hun innledet sin forklaring.

Tiltalte selv satt under morens vitneforklaring og smilte, ristet lett på hodet og kom med små kommenterer når han fant det nødvendig.

Til tross for alt sønnen hadde gjort, presiserte moren at hun likevel er glad i ham, og fortsatt akter å besøke ham i fengselet.