Styreleder Anders Sæternes i Turnhallen borettslag er sterkt kritisk til hvordan Stor-Bergen Boligbyggelag har ivaretatt eierne av de 36 leilighetene på Melkeplassen.

— Håver inn på oss

— Vi kjenner oss fanget i disse omsorgsboligene. Ikke får vi ta del i prisveksten i markedet. Kommunen bare håver inn penger på oss. Uten å yte omsorg og uten å ta det minste ansvar for utvendig vedlikehold, sier Sæternes.

Turnhallen sto ferdig i 2001 og var bygget for eldre og uføre. Prosjektet var godkjent som omsorgsboliger med gunstig statlig støtte.

Beboerne fikk sin del av de statlige subsidiene i form av et oppstartstilskudd på 175.000 kroner per leilighet. Til gjengjeld ble leilighetene prisregulert. Samme hvor himmelhøyt boligmarkedet måtte peke, vil prisen på leilighetene i Turnhallen kun stige i takt med en prisindeks.

Sæternes' leilighet har et boligareal på 86 kvadratmeter. Den ble kjøpt for 1,2 millioner i 2001 og kan i dag selges for drøyt 1,3 millioner. En ordinær borettslagsleilighet har i samme periode steget oppunder 60 prosent.

— I kjøpekontrakten står det svart på hvitt at leilighetene er prisregulert?

— Det står nok med liten skrift, men vi er mange som ikke har oppfattet det. En nabo fikk en ubehagelig overraskelse da banken ikke ville låne ham penger til ny bil med sikkerhet i boligen, fordi leiligheten har denne prisklausulen, sier Sæternes.

Kommunen får millioner

Det som opprører Sæternes mest er den biten av statens subsidier som eierne av Turnhallen ikke får del i.

Tilskuddet per leilighet er nemlig langt mer enn 175.000 kroner. Det resterende beløpet går direkte i kommunekassen i form av et årlig kompensasjonstilskudd.

Det bekrefter Tove Skare Hanssen, rådgiver ved byrådsavdeling for helse og omsorg:

— Pengene går til å styrke eldreomsorgen. Det lå i avtaleverket med staten, sier Hanssen.

I år får Bergen 1,2 millioner kroner for boligene i Turnhallen. Beløpet er om lag det samme i årene fremover, og tilskuddet vil løpe i 30 år.

— Hva får beboerne i Turnhallen igjen for dette tilskuddet?

— De har samme krav på hjemmetjenester som alle andre hjelpetrengende. Pengene går til å styrke eldreomsorgen generelt, sier Hanssen.

— Vi får ingenting, fastslår Sæternes der han viser rundt i borettslaget.

- Urimelig avtale

I første etasje var det avsatt et kontor til hjemmetjenestene. Det ble aldri tatt i bruk. I dag er det omgjort til styrekontor.

I kontrakten som Stor-Bergen Boligbyggelag har inngått med Bergen kommune, er det heller ikke lagt inn noe plikt for kommunen å bidra med ytre vedlikehold - til tross for pengene som staten overfører.

Kontrakten ble signert før borettslaget hadde sin første generalforsamling, av en styreleder som var midlertidig satt inn av Stor-Bergen Boligbyggelag.

Olav Pedersen, advokat for Turnhallen, karakteriserer avtalen som urimelig:

— At borettshaverne ikke får del av markedsutviklingen på boligene og heller ikke får kompensasjonstilskuddet, fremstår som urimelig, sier han.

Pedersen opplyser at borettslaget vurderer å bryte avtalen og tilbakebetale oppstarttilskuddet, eller få hele avtalen kjent ugyldig gjennom en rettssak.

FØRT BAK LYSET: Anders Sæternes, styreleder i Turnhallen borettslag, mener at Bergen kommune og Stor-Bergen Boligbyggelag har ført eldre og uføre bak lyset. Mens tilsvarende leiligheter har økt dramatisk i verdi, går andelshaverne glipp av verdiøkningen.
Arne Nilsen