• Jo flere sikkerhetstiltak det er i et fengsel eller et psykiatrisk sykehus, desto større er risikoen for at fanger og pasienter utøver vold.

Det mener de anerkjente spesialistene i rettspsykiatri, David Cooke og Stephen Hart.

I tre dager gir de to professorene ansatte ved Sandviken sykehus og Bergen fengsel innføring i et nytt testsystem som skal avdekke svakheter ved lukkede institusjoner for fanger og psykisk syke.

Målet er å bedre miljøet i institusjonene, og på den måten minimalisere risikoen for vold både mellom pasienter og mot ansatte.

Idé fra voldelige fanger

— Ideen til systemet kom da jeg jobbet med svært voldelige fanger i et spesielt opplegg hjemme i Skottland for 20 år siden. Fangene ble tatt ut av de vanlige institusjonene, og det ble brukt ekstra mye ressurser på dem, forklarer Cooke.

Antall voldelige episoder gikk ned, og teorien om at selve institusjonen påvirker voldelig oppførsel ble født. Sammen med sin kanadiske kollega Hart har han brukt nesten fem år på å utvikle den omfattende testen som nå tas i bruk, blant annet her i Bergen.

— Erfaringene så langt har vært veldig positive. De ansatte sier det er blitt bedre, sier Cooke.

— Det er gjerne slik at det første som skjer når de bruker testen vår, er at voldsstatistikken går opp. Årsaken er at vi har en grundigere metode for registrering av trusler og vold. Målet er så at voldsepisodene skal bli færre, sier Hart.

Tester i Skottland

Testen har vært prøvd ut ved fem fengsler i Skottland og ett på Barbados.

— Barbados kom til fordi de hadde et opprør i fengselet der nede. Jeg ble bedt om å komme dit for å hjelpe dem. Nå er de i ferd med å bygge et nytt fengsel, og jeg er spent på fortsettelsen, sier Cooke.

Barbados har et langt strengere fengselsregime enn for eksempel Norge.

De to professorene har ingen tro på at streng soning er veien å gå mot et bedre samfunn.

— Det er mange som mener at fangene skal straffes med dårlige forhold i fengselet. Flere tror dessuten at høye murer og andre sikkerhetstiltak er det beste for sikkerheten. Men frihetsberøvelsen er straff nok, og så har jeg mer tro på en terapeutisk linje, sier Cooke.

- Gi fangene god pleie

Hart supplerer med at selv om hver enkelt borger har et fullstendig egoistisk utgangspunkt for hvordan vi ser på kriminelle, så bør vi ønske at de har det bra i fengsel.

— Logikken er egentlig enkel. Dersom du stenger en veps inne i en krukke og rister godt, hva skjer når du slipper den ut igjen? Det er større sjanse for at de kriminelle oppfører seg bra når de slipper ut, hvis de har hatt et utviklende og greit opphold i fengsel, sier Hart.

— Hva er den viktigste faktoren for at en lukket institusjon skal fungere godt?

— Personalet. Uten tvil. Et fleksibelt og smidig personale som klarer å balansere mellom omsorg og sikkerhet er det aller viktigste. Et bra personale kan kompensere for omtrent hva som helst. Da har det lite å si om bygningene for eksempel er gamle og slitte, sier Hart.

Opplæring

— Men hva gjør man hvis staben er i minste laget, det er hyppige utskiftninger av personell og erfaringen blant de ansatte er mangelfull?

— Det hjelper i hvert fall ikke med høyere murer. Da er det best å prioritere opplæring av personalet, sier Hart.

De to sier at det er nå de virkelig er begynt å lære noe om hvordan testene virker.

— Nå er de oversatt til flere språk, og vi får mange tilbakemeldinger fra de ulike landene. En del ting som fungerer for oss, fungerer ikke for andre. For eksempel kan ingen skandinaver forstå at i Skottland har det inntil nylig eksistert fengselceller uten toalett. Det er jo egentlig helt ufattelig, sier Cooke.

I BERGEN: De to anerkjente rettsmedisinerne Stephen Hart og David Cooke har brukt fem år på å utvikle en omfattende test som avdekker svakheter i lukkede institusjoner. Forskningen deres viser at miljøet i selve institusjonen påvirker antall voldsepisoder. Leder ved avdeling for sikkerhet, Siri Nome (i midten), ved Sandviken sykehus har vært deltaker på kurset deres denne uken.