Særlig Fana og Laksevåg har denne type rør. Fagdirektør Ivar Kalland i Vann— og avløpsetaten i Bergen kommune sover likevel godt om natten.

— Hvis det var en sammenheng, ville hele bydeler dødd ut. Spesielt i Fana og på Laksevåg, sier Kalland.

Han mener han trygt kan si at rørene er ufarlige.

— Dette har vært grundig undersøkt internasjonalt og nasjonalt. Verdens helseorganisasjon har til og med uttalt at det ikke finnes noen sammenheng mellom kreft og eternittvannrør.

På slutten av 90-tallet var det mye diskusjon om at elektromagnetisk stråling fra kraftlinjer kunne forårsake kreft hos mennesker. Internasjonale studier viser nå at barn som bor nær kraftlinjer har en økt risiko for å få leukemi (blodkreft).

— I 2000 konkluderte Verdens helseorganisasjon med at det er en dobling av leukemitilfeller blant barn som bor nær kraftlinjer, sier Tore Tynes, overlege ved Statens strålevern. I Norge er barneleukemi en sjelden sykdom. Det er bare 30 slike tilfeller årlig. Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom andre kreftformer og elektromagnetisk stråling fra kraftlinjer.