Du har kanskje sett plakatene som aksjonist Tom Skår har hengt opp over store deler av byen de siste to årene. Her angriper han Fana Sparebank for å ha lurt til seg et millionbeløp fra en privatperson.

Siste stunt er et fartøy i Vågen der banken får gjennomgå på store plakater.

Budskapet er klart: «Fana Sparebank lurte kunde for nesten 2 millioner».

— Kvinne ble lurt

Advokat Hogne Sandanger mener at aksjonistens fremstilling stort sett er korrekt.

— Ja, han har i hovedsak rett, det dreier seg om minst én million kroner, sier advokaten.

Klienten hans er en kvinnelig bekjent av Skår. I forbindelse med at hun solgte boligen sin, tok banken penger den ikke hadde krav på, ifølge Sandanger.

- Er hun blitt lurt?

— Ja, banken har tilegnet seg en for stor del av oppgjøret etter boligsalget til klienten min, sier Sandanger.

Bakgrunnen for konflikten var at kvinnen to ganger hadde kausjonert for et aksjeselskap der Tom Skår var daglig leder, Euro Fritid. Da hun solgte boligen sin, tok banken over 3 millioner kroner av salgssummen, hvorav vel 1,8 millioner kroner under dekke av kausjoner.

Ifølge kvinnens advokat var den ene av kausjonsavtalene utgått på dato, mens den andre bare var en såkalt delkausjon. Banken har gjort en lang rekke feil ved håndtering av kausjonsforholdet, mener han.

Kvinnen har følt seg tvunget til å gå til sivilt søksmål mot banken for å få pengene sine tilbake. Saken skal opp for Bergen tingrett 8. desember, om ikke partene kommer til enighet før den tid.

— Bankens folk var først knapt villige til å snakke med oss, men har nå bedt om rettsmegling 21. september, sier Sandanger.

Aksjonisten etterforskes

Banken mener å ha sitt på det tørre og har reagert kraftig mot kampanjen til Tom Skår. I fjor anmeldte de ham for brudd på privatlivets fred, men politiet er fortsatt ikke ferdige med etterforskningen.

— Vi er innforstått med at vi har ytringsfrihet og at folk kommer med kritiske ytringer mot banken, men angrep på enkeltpersoner tolereres ikke, sier Erik Myhr Nilsen, bankens advokat.

Aksjonisten Tom Skår ble kastet på glattcelle da banken gikk til anmeldelse, men han er fortsatt ikke tiltalt for å ha gjort noe galt. Ifølge Norvald Visnes, stasjonssjef ved Bergen Sør politistasjon, blir Skårs kampanje fortsatt etterforsket.

Banken ønsker ikke å kommentere påstandene om svindel, ettersom den sivile tvisten snart skal behandles i rettsapparatet.

Kjemper på heltid

Aksjonist Tom Skår lover å fortsette kampen mot banken.

— Jeg har fått rundt 100 støttemailer siden jeg la til kai ved Torget i går - og bare én som ber meg dra til pises, sier han.

Han oppgir å ha betalt havneavgift for den selvbygde båten, og han regner med å bli liggende til søndag.

Skår bruker nå det meste av tiden sin på kampanjen og brødfør seg ved hjelp av donasjoner til hjemmesiden sin, www.rundlurt.net.

Han tapte ikke selv penger i den omstridte saken, men engasjerer seg sterkt for å advare folk mot det han ser som et overgrep fra bankens side.

— Denne banken bryter loven, og de blir ikke tatt for det, hevder Skår.