Verken kommunen eller tomteeier Else Meyer skal ha blitt varslet om byggeplanene.

«Vi kan ikke se ut ifra vårt saksarkiv, at det er gitt tillatelse til tiltaket,» skriver Etat for byggesak og private planer i et brev til golfklubben (PDF-fil) .

Kommunen krever at Fana golfklubb må rive bygningene eller søke om tillatelse innen 15. mars. Hvis ikke det blir gjort, risikerer klubben tvangsmulkt på inntil 1000 kroner dagen.

Den aktuelle tomten ligger på Vestre Rå i Fana, og er utleid til golfbanen helt til 2043. Tomteeier Else Meyer bekrefter fremstillingen til kommunen, men ønsker ikke å kommentere saken.

Stridens kjerne er to bodbygg og en natursteinsmur langs vannlinjen. Tiltakene strider mot plan— og bygningslovens paragraf 93, ifølge kommunen.

Golfklubbens styreleder, Jan Konrad Olseth, sa at han ikke kjente til saken da bt.no var i kontakt med ham mandag morgen.